Výtvarná soutěž žáků 1. stupně

Na ZŠ U Kapličky proběhlo školní kolo výtvarné soutěže na téma Z pohádky do pohádky.

V hodinách výtvarné výchovy žáci vytvořili a z každé třídy vybrali tři nejlepší výkresy. Tyto práce pak všichni hodnotili pomocí přidělování bodů. Tak byly vybrány ty nejlepší práce, jejichž autoři byli na společném setkání v tělocvičně odměněni pěknými cenami.

Mgr. Simona Káňová

https://www.instagram.com/p/Cpcvuceoc7L/