Milí rodiče budoucích prvňáčků,  

       dovolujeme si Vás pozvat na schůzku, která se bude konat dne 15. 6. 2022 v 15,30 hod. v jídelně naší školy. Na programu je mimo jiné představení učitelek prvních tříd, organizace prvního týdne školního roku, informace o školní družině a školní jídelně, upřesnění požadavků ze strany rodičů apod.

       Uvědomujeme si, že 1. třída je velkým životním milníkem Vašeho dítěte. Snažíme se, aby seznámení Vašeho dítěte se školou patřilo k jeho nejpříjemnějším vzpomínkám.

       Budeme se na Vás těšit.                                                                       

                                  Mgr. Paloncy Kamil, ředitel školy