Upozornění pro žáky stravující se ve školní jídelně

Obědy strávníků v měsíci červen se odhlašují po dobu nemoci nebo z jiných důvodů nepřítomnosti strávníků pouze do 28. 6. 2021. V případě neodhlášení si mohou strávníci ve dnech 29. – 30. 6. 2021 obědy vyzvednout do jídlonosičů.

V červnu rovněž probíhá vyúčtování za období leden – červen 2021.

Další informace Vám sdělí vedoucí školní jídelny na tel. čísle 739 615 091.

Dagmar Nečasová, vedoucí školní jídelny