Co budete k zápisu potřebovat?

  • platný občanský průkaz zákonného zástupce dítěte (k ověření totožnosti a trvalého bydliště)
  • rodný list dítěte
  • cestovní pas a povolení k pobytu (v případě cizinců mimo EU)
  • vyplněná žádost k přijetí k základnímu vzdělávání, kterou si můžete stáhnout z našich stránek nebo vyzvednout a vyplnit až u zápisu

Pokud dítě zastupuje jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nutné doložit oprávnění o zastupování dítěte.

Zvažujete-li odklad školní docházky, bude nutné dodat doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a doporučení odborného lékaře (dětský lékař, neurolog, ortoped, …) nebo klinického psychologa.

Pokud dostalo dítě v loňském roce odklad, musíte mít s sebou rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky. 

Budeme se na Vás u zápisu těšit a zveme Vás na prohlídku 1. stupně naší školy.