Stravování od 7. 12. 2020 pro žáky vzdělávající se distančně

Provoz školní jídelny není přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Žáci si pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat a to od 7. 12. 2020 v čase 11,00 – 11,30 hod.

Výdej obědů v jednorázovém obalu, jídlonosiči či jiných hygienicky čistých nádobách bude organizován tak, aby respektoval všechna platná epidemiologická nařízení dle možností a podmínek zařízení školního stravování. Obědy se budou vydávat u zadního vchodu školy v blízkosti kanceláře vedoucí školní jídelny.

Pokud máte zájem o stravování ve školní jídelně, musíte své dítě přihlásit a to nejpozději do 4. 12. 2020 vedoucí školní jídelny na tel. čísle 739 615 091 nebo na email necasova.dasa@seznam.cz.