Informace pro rodiče a žáky

Návrat do škol od 30. 11. 2020

Dle obdržených informací Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR by k dalšímu nástupu žáků do školy mělo dojít v pondělí 30. 11. 2020. Předpokládá se návrat všech tříd 1. stupně, návrat žáků 9. tříd a střídání ostatních tříd v sudých a lichých týdnech. Pokud se tedy nic mimořádného nestane, tak do školy k tomuto datu nastoupí:

1) všichni žáci 1. stupně

2) všichni žáci 9. ročníku

3) Od 30. 11. je povolena povinná docházka žáků 6. – 8. ročníku v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu. V našem případě od pondělí 30. 11. 2020 budou do školy docházet žáci 7. A, B. Třídy 6. A, 6. B, 8. A a 8. B se budou učit distančně. Od pondělí 7. 12. 2020 se tyto třídy vymění.

Žáci I. stupně budou do školy vstupovat předním vchodem, žáci II. stupně zadním vchodem.

Při dodržení stanovených hygienických pravidel je v provozu školní jídelna a také školní družina. Strávníci jsou automaticky přihlášeni. Pokud se Vaše dítě nebude chtít stravovat ve školní jídelně, musí ho odhlásit a to nejpozději 30. 11. 2020 do 9,00 hod. u vedoucí ŠJ na tel. čísle 739 615 091.

Výuka ve škole bude probíhat podle standardního rozvrhu, pouze koncové hodiny TV a HV budou odpadat. Sledujte aktuální informace na našich webových stránkách a v rozvrzích v aplikace ŠkolaOnline.

Docházka do školy je povinná, ne dobrovolná jako v jarních měsících.

Návrat žáků bude provázen přísnými hygienickými a organizačními opatřeními:

 • Pravidelná dezinfekce a mytí rukou
 • Časté větrání tříd o přestávkách i během vyučování – doporučujeme žákům vhodné teplejší oblečení
 • Důkladný úklid spojený s dezinfekcí
 • Omezení kontaktu žáků mezi třídami
 • Po příchodu do školy se žáci nebudou zdržovat v šatnách, po přezutí půjdou rovnou do tříd.
 • HV bez zpěvu
 • TV pouze venku (oblečení a boty vhodné na pobyt venku za každého počasí nutné)
 • Odpolední vyučování bude normálně dle rozvrhu.
 • Roušky jsou nutné po celou dobu pobytu ve škole, a to i ve vyučovacích hodinách. Je tedy nezbytné, aby s sebou měli žáci každý den 2-3 čisté roušky a igelitový sáček na odkládání roušek použitých.
 • Obědy ve školní jídelně budou mít žáci na dobu pobytu ve škole automaticky přihlášeny.
 • Bude probíhat příprava na přijímací zkoušky z ČJ a M pro žáky devátého ročníku.

Obecné bližší informace naleznete na odkazu níže:

https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-25-a-30-11.pdf