Informace pro rodiče žáků 9. tříd

Milí rodiče,

zasíláme Vám zprostředkované informace o brožuře „Kam po devítce“, určené rodičům žáků z 9. tříd. V době, kdy je školství opět na nějakou (neznámou) dobu převedeno do online formy, chce tento projekt rodičům nabídnout pomoc – a to prostřednictvím pravidelných newsletterů.

Rodiče v nich mohou najít například informaci o tom, že až do 2. listopadu je zdarma možná registrace do online kurzu “Příprava na jednotnou přijímací zkoušku na SŠ z matematiky (zaměřeného na skutečné pochopení jednotlivých témat) ” viz odkaz https://www.h-edu.cz/…110

Věřím, že průběžné informace podobného charakteru mohou být rodičům i jejich deváťákům užitečné. K jejich zasílání se lze zaregistrovat na www.kampodevitce.cz 

Pokud vás zajímá, co vše newslettery obsahují, mohou Vám některý z již “vydaných” na vyžádání zaslat do vašeho e-mailu. Registrace i zasílání informací je zdarma.

Budete-li mít k průvodci nebo k čemukoli jinému nějaký dotaz, tak se neváhejte zeptat, kontakty jsou uvedeny.

S přáním, aby se situace brzo vrátila k normálu, a my všichni jsme nastávající dny zvládli ve zdraví.

koordinátor: Pavla Lopatková

E-mail: pruvodce@kampodevitce.cz, tel: 732 865 378

www.kampodevitce.cz