Informace o provozu školní družiny

Vážení rodiče,

možnost přihlásit své dítě do školní družiny máte v těchto termínech:

  • pondělí 31. 8. 2020 od 8:00 do 15:00 pro 1. – 3. třídu
  • úterý 1. 9. 2020 od 9:00 do 11:00 pro 1. – 4. třídu

Po naplnění kapacity 90 míst zapisujeme další zájemce do pořadníku. Pokud se místo uvolní, rodičům voláme. Úplata za pobyt dítěte v ŠD činí 150,- Kč na měsíc. Vybíráme ji ve dvou splátkách, a to 750,- Kč u zápisu dítěte do ŠD na 1. pololetí a poslední lednový týden rovněž 750,- Kč na 2. pololetí.

Provoz školní družiny začíná ve středu dne 2. 9. 2020.

Vstup do budovy školy je možný pouze s rouškou.

Děkujeme za pochopení.

ZŠ U Kapličky