Naše škola má 18 tříd vybavených dataprojektory, PC a připojením k internetu. Dále disponuje širokou škálou odborných učeben, tělocvičnou a školním hřištěm.

Pro žáky 1. stupně máme vybavena 3 oddělení školní družiny. 

Ve školní jídelně podáváme žákům obědy, které se vaří vždy čerstvé v naší školní kuchyni.