Jsme moderní škola aplikující různorodé výukové metody a programy.

Společným cílem našeho pedagogického sboru je vytvořit žákům podmínky, ve kterých se budou efektivně vzdělávat a rozvíjet své schopnosti a dovednosti pro zajištění budoucího uplatnění.