Zápis do 1. tříd pro školní rok 2023/2024

Vážení rodiče,

srdečně Vás a Vaše děti zveme k zápisu do 1. ročníku naší školy.

Zápisy proběhnou ve dnech:

13. dubna 2023 od 13,00 hod. do 17,00 hod.

a 14. dubna 2023 od 8,00 hod. do 12,00 hod.

Důležité informace k zápisu do prvních tříd:

  • Do školy musí být podle zákona zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2023 šest let.
  • Pokud byl dítěti udělen odklad školní docházky (v roce 2022), přijdou rodiče s dítětem k zápisu znovu. Mohou přijít i ti, kterým odklad vystavila jiná škola (doloží rozhodnutí o odkladu školní docházky).
  • Do 1. třídy mohou nastoupit i pětileté děti. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince 2017 k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.
  • Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června 2018 jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
  • Pokud zvažujete odklad školní docházky, musí zákonní zástupci svou písemnou žádost (vyplní u zápisu) doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Postup pro zapsání dítěte do 1. třídy:

1. Vyplňte prosím on-line registrační formulář k zápisu – není to nutné, můžete se k zápisu dostavit i bez registrace.

2. Rezervujte si den a čas osobní návštěvy školy.

Rezervace budou spuštěny v pátek 31. 3. 2023.

3. Přijďte se do školy společně s dítětem ve vámi rezervovaném termínu.

S sebou si přineste:

1. občanský průkaz

2. rodný list dítěte

3. Pokud jste nevyplnili registraci společně se žádostí k zápisu elektronicky, je nutno žádost vyplnit v papírové formě.

Žádost si můžete vyzvednout na sekretariátu školy nebo stáhnout na webových stránkách školy.

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání můžete doručit také následujícími způsoby:

1) do datové schránky školy: tg6uhwu,

2) emailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na emailovou adresu zs.kaplicka@seznam.cz,

3) poštou (rozhodující je datum podání na poštu).

K žádosti vždy přiložte kopii rodného listu.

Chystame-se-do-1.-tridy