Stravování ve školní jídelně

Během distanční výuky (i během karantény) mají žáci nárok na odebrání obědů do jídlonosičů. Obědy nebudou žákům automaticky odhlášeny. Zákonný zástupce je povinen obědy odhlásit, pokud se jeho dítě nebude ve školní jídelně stravovat, a to nejpozději do 9,00 hod. v příslušném dni.

Obědy se budou žákům v distanční výuce vydávat pouze do vlastních jídlonosičů a to jen v čase 10,30 – 11,00 hod. Mimo vymezený čas nebude výdej obědů umožněn.