Soutěže
Matematika

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN 2018

Ve středu 11. 10. 2017 se uskutečnilo školní kolo Přírodovědného klokana. Soutěže se zúčastnilo 23 žáků 8. a 9. tříd. Nelepších výsledků dosáhli tito žáci:

1. Jiří Mališ 9. B
2. Vít Kristen 9. B
3. Damián Rzeszut 9. B
4. Dominik Meloun 9. A
5. Wrubel Lukáš 8. B a Kristýna Stonišová 9. B

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

MATEMATICKÝ KLOKAN 2017

V pondělí 20. 3. 2017 se utkali žáci 2. až 9. ročníků v matematické soutěži KLOKAN. Soutěž je rozdělena do čtyř kategorií: CVRČEK (2. a 3. třídy), KLOKÁNEK (4. a 5. třídy), BENJAMÍN (6. a 7. třídy), KADET (8. a 9. třídy).
Soutěže se zúčastnilo celkem 85 žáků.

Nejlepších 5 účastníků v každé kategorii:
CVRČEK:
Morcinek Lukáš 3. A, Pastirčák Jonáš 3. B, Sitková Valentýna 3. A, Jozefková Alena 3. A, Seman Leoš 3. A

KLOKÁNEK:
Chlopčíková Adéla 5. A, Smolík Filip 5. A, Kolář Miroslav 5. B, Bártová Michaela 5. A, Pajaková Gabriela 4. A

BENJAMÍN:
Kaniok Alexej 6. A, Kelemanová Elena 6. A, Wrubel Lukáš 7. B, Bardoň Adam 6. A, Dembinný Jiří 7. A

KADET:
Brončková Adéla 9. B, Mališ Jiří 8. B, Čech David 9. B, Ertlová Karolína 9. A, Kundrik Patrik 9. A

PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN 2016

Dne 17. 10. 2016 se uskutečnilo školní kolo Přírodovědného klokana. Soutěže se zúčastnilo 23 žáků 8. a 9. tříd. Nelepších výsledků dosáhli tito žáci:

1. Jiří Mališ 8. B
2. Adriana Řezáková 9. B
3. Dominik Meloun 8. A
4. Filip Poloček 9. A
5. Václav Hrdlička 8. A

Vítězům blahopřejeme a všem zúčastněným děkujeme za účast v soutěži.

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PYTHAGORIÁDA 2016

Dne 1. dubna 2016 se konalo školní kolo matematické Pythagoriády za účasti 40 žáků z 6. – 8. ročníku. Nejlepší mezi osmáky byl David Čech z 8. B a ze sedmáků pak Jiří Mališ ze 7. B. Nejlepší z šestých ročníků byla Maria Krepková z 6. B.

Vítězům blahopřejeme a všem ostatní děkujeme za účast v soutěžích.

MATEMATICKÝ KLOKAN 2016

Dne 23. března 2016 proběhlo školní kolo Matematického klokana. Soutěže se celkem zúčastnilo 48 žáků z 6. – 9. tříd.
V kategorii Benjamín se na prvním místě umísti Damián Rzeszut, na druhém Jiří Mališ, oba ze 7. B. Na třetím místě skončili Karel Plonka z 6. B a Vít Kristen ze 7. B.
V kategorii Kadet se na prvním místě se stejným počtem bodů umístili Jan Strakoš, Radek Michelsohn, oba z 9. A a dále Lukáš Chrastina a Bea Jahnová, oba z 9. B.

Vítězům blahopřejeme a všem ostatní děkujeme za účast v soutěžích.

PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN 2015

Dne 14. 10. 2015 se uskutečnilo školní kolo Přírodovědného klokana. Soutěže se zúčastnilo 22 žáků 8. a 9. tříd. Na prvním místě se umístil Radek Michelsohn z 9. A, na druhém Filip Poloček z 8. B a na třetím Václav Branný z 9. A.

Vítězům blahopřejeme a všem zúčastněným děkujeme za účast v soutěži.

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

KLOKAN 2015

20. 3. 2015 se uskutečnila na škole matematická soutěž KLOKAN. Jako každý rok i letos si žáci 2. až 9. tříd mohli vyzkoušet své matematické vědomosti a dovednosti. Soutěžilo se v kategorii CVRČEK( 2. a 3. třídy), KLOKÁNEK(4. a 5. třídy), BENJAMÍN (6. a 7. třídy), KADET ( 8. a 9. třídy).

Nejlepší výsledky:

CVRČEK: Kateřina Kanioková 3. B, Michaela Bártová 3. A, Gabriela Pajaková 2. A

KLOKÁNEK: Matěj Tydlačka 5. B, Lukáš Milek 5. B, Jan Konkolský 5. B

BENJAMÍN: Jiří Mališ 6. B, Jakub Latečka 7. A, Gabriel Kaniok 6. A

KADET: Lukáš Chrastina 8. B, Tomáš Hanuš 9. A, Václav Branny 8. A

MATES 2015

11. března 2015 se na Gymnáziu a Obchodní akademii v Orlové konala matematická soutěž MATES, kde si mohli poměřit své matematické schopnosti žáci šestých, sedmých a osmých tříd. Naše škola vyslala na soutěž své zástupce a výsledky byly víc než uspokojivé. V kategorii 8. tříd jsme získali všechna 3 místa. Jako první se umístil Václav Branny z 8. A, druhé místo získal Ladislav Starostka a na třetím místě skončil Lukáš Chrastina, oba z 8. B. Také v kategorii sedmých tříd jsme získali první místo, a to díky Natáli Gygonkové ze 7. B

Vítězům blahopřejeme, ostatním děkujeme za účast a vzornou reprezentaci školy.

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

KLOKAN

Dne 21. března 2014 se na naší škole konala mezinárodní matematická soutěž KLOKAN. Soutěž je určena všem žákům druhých až devátých tíd.

Na druhém stupni se soutěže zúčastnilo 53 žáků.

V kategorii BENJAMÍN (6. a 7. třídy) nejvíce bodů získali tito žáci:
Branny Václav 7. A 61 bodů
Michelsohn Radek 7. A 61 bodů
Benda Ondřej 7. A 52 bodů

V kategorii KADET (8. a 9. třídy) byli nejlepší:
Rzeszut Filip 8. B 63 bodů
Kaluža Tomáš 8. B 51 bodů
Burian Patrik 8. A 50 bodů

Také žáci na 1. stupni byli v řešení příkladů úspěšní a zde jsou 3 nejlepší v kategorii KLOKANEK (4. a 5. třídy):
Bialońová Karolína 5. A 109 bodů
Galgaňáková Terezie 4. B 92 bodů
Mališ Jiří 5. B 86 bodů

PYTHAGORIÁDA

Dne 6. 2. 2014 se na naší škole uskutečnilo školní kolo matematické soutěže PYTHAGORIÁDA. Soutěž je určena všem žákům 5., 6., 7. a 8. ročníků základních škol. Cílem Pythagoriády je zvýšit zájem o matematiku u co nejširšího počtu žáků. Úlohy soutěže vycházejí ze znalostí matematiky odpovídajících ročníků ZŠ.

Školního kola se letos zúčastnilo 48 žáků z druhého stupně. Bohužel žádný z nich nezískal 9 bodů a nestal se tak úspěšným řešitelem. I přesto děkujeme všem za účast i projevenou snahu.

PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN

Dne 25. 11. 2013 se žáci naší školy zúčastnili soutěže Přírodovědný klokan. Díky ní si mohli otestovat své znalosti z oborů matematika, fyzika, chemie, biologie a zeměpis. Soutěže se zúčastnilo 27 žáků z 8. a 9. ročníků. Na prvním místě se s 61 body umístil Jan Foltýn z 8. B, na druhém místě Eliška Šajbidorová z 8. A a na třetím místě byla Tereza Hanáková z 9. A.

Vítězům blahopřejeme a všem ostatním děkujeme za účast v soutěži.

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

PYTHAGORIÁDA

Dne 28. 1. 2013 se uskutečnilo tradiční školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. Letošního ročníku se zúčastnilo rekordních 43 žáků z 6., 7. a 8. ročníků.

A jak jsme dopadli? Jediným úspěšným řešitelem se stal Lukáš Chrastina z 6. B s 9 body. Druhé místo obsadil Štěpán Jaroš, rovněž z 6. B s 8 body. Se 6 body se na pěkném třetím místě společně umístili Adélka Zajacová, René Kaniok z 6. A a Tomáš Žerdík z 6. B.

V dalších kategoriích nemáme úspěšné řešitele, nejlepší v kategorii 7. tříd byl Dominik Kula ze 7. A a v kategorii 8. tříd Dominika Cyříková z 8. A.

Všem zúčastněným děkujeme za účast v soutěži a Lukášovi přejeme hodně štěstí v okresním kole.

PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN 2012

Dne 17. října 2012 se na naší škole konala soutěž „Přírodovědný klokan“ . Této soutěže se v premiéře zúčastnilo 26 žáků. S 56 body se na prvním místě umístil Michal Dzierža z 9. B. Na druhém místě se umístila Barbora Kundriková, rovněž z 9. B a třetí místo obsadil Dominik Mazurek z 9. A.

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

MATEMATICKÝ KLOKAN 2012

16. března 2012 se na naší škole konal již tradičně Matematický klokan. V tomto roce se matematické soutěže zúčastnilo 42 žáků z 6. – 9. ročníků.

V kategorii Benjamín byli mezi nejlepšími Kovaříková Michaela ze 7. A, Martiníková Tereza a Zichová Barbora obě z 6. A.

V kategorii Kadet se se na prvním místě umístil Bohunovský David z 9. A a na druhém Renta Dominik z 8. A. O třetí místo se se stejným počtem bodů dělili Glomb Tomáš z 8. A a Pietrowicz Daniel z 9. A.

Vítězům blahopřejeme a všem soutěžícím děkujeme za účast v soutěži.

MATES 2012

29. února 2012 se na Gymnáziu a SOŠ v Orlové sešlo téměř sedmdesát soutěžících nejen proto, aby se zapojili do dalšího ročníku matematické soutěže, ale zejména proto, aby dokázali, že matematiky není proč se bát. Mezi chytrými mozky se neztratili ani naši žáci. Terezka Martiníková z 6. A. se v kategorii 6. tříd umístila na prvním místě. Tomáš Vaňatka z 7. A a Adéla Surovcová z 8. A se v těžké konkurenci umístili ve svých kategoriích na krásném třetím místě.

Vítězům blahopřejeme, ostatním děkujeme za účast a vzornou reprezentaci školy.

Pythagoriáda

Dne 30. 11. 2011 proběhlo školní kolo PYTHAGORIÁDY, kterého se zúčastnilo celkem 46 soutěžících. Žádný ze zúčastněných se nestal úspěšným řešitelem, nikomu se bohužel nepodařilo získat potřebných 9 bodů.

Nejlepší z 6. ročníku byl DOMINIK KULA se 4 body, ze 7. ročníku KOVAŘÍKOVÁ MICHAELA se 7 body a z 8. ročníku JAN BOHUNOVSKÝ se 6 body.

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

Matematická soutěž KLOKAN

Dne 23. 3. 2011 se na naší škole uskutečnila celorepubliková matematická soutěž KLOKAN. Na prvním stupni soutěžilo 56 žáků ve dvou kategoriích.

Kategorii Cvrček 2. a 3. tříd vyhrála Adéla Drončková z 3. C, druhý skončil Ondřej Chlubna z 3. A a o třetí místo se podělily Karolína Bialoňová z 2. A, Adriana Řezáková z 3. B a Eliška Hanusková z 2. A.

V kategorii Klokánek se stala vítězkou Markéta Juřicová z 5. A, druhá skončila Tereza Adamczyková z 4. A a třetí místo patří Lukáši Chrastinovi z 4. B

Na druhém stupni se soutěže celkem zúčastnilo 62 žáků ve dvou kategoriích.

V kategorii Benjamín 6. a 7. tříd se na prvním místě umístila Michaela Kovaříková z 6. A, na druhém byl Dominik Renta a na třetím místě Dominik Brevčinský, oba ze 7. A.

V kategorii Kadet 8. a 9. tříd první místo obsadil Petr Grigerek, druhý se umístil Martin Jadrný a na třetím místě byl Lukáš Uhrinek, všichni z 9. A.

MATES

Gymnázium a SOŠ v Orlové pořádala 2. března 2011 další kolo matematické soutěže MATES.

V kategorii 6. tříd byl Tomáš Vaňatka z 6. A na prvním místě a Jan Renta z 6. A skončil šestý. V kategorii 7. tříd obsadila Adriana Kolářová z 7. A páté místo a Domini Mazurek z 7. A sedmé místo. V kategorii 8. tříd byl na prvním místě Daniel Pietrowicz z 8. A a druhé místo obsadil David Bohunovský z 8. A .

Pythagoriáda

Školního kola, které se konalo 3. 2. 2011, se zúčastnilo 35 žáků z 6., 7. a 8. tříd. Jediným úspěšným řešitelem se stala Michaela Kovaříková ze 6. A, která postupuje do okresního kola.

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

Matematická soutěž MATES

Dne 25. 3. 2010 se uskutečnila matematická soutěž Mates na Gymnáziu a SOŠ Orlová.
Naši školu vzorně reprezentovali:
Martin Adamczyk 5. A, Dominik Renta, Petr Valový, Dominik Mazurek, Jan Bohunovský všichni ze 6. A, Daniel Pietrowicz 7. A.
V konkurenci 35 soutěžících se Petr Valový s Danielem Pietrowiczem umístili na 2. místě, Martin Adamczyk byl třetí.
Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Matematická soutěž KLOKAN

Dne 18. 3. 2010 se konala matematická soutěž KLOKAN. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích. V kategorii Kadet soutěžilo 29 žáků, v kategorii Benjamín 31 žáků, v kategorii Klokánek 32 žáků a v kategorii Cvrček 45 žáků..


Vítězové kategorií:


CVRČEK (2. a 3. třídy)
1. místo: Filip Matušek 3. B
1. místo: Filip Štyak 3. A
1. místo: Radim Urban 3. A

KLOKÁNEK (4. a 5. třídy)
1. místo: Martin Adamczyk 5. A
2. místo: Taťána Kočárová 5. B
3. místo: Eliška Bialońová 5. A

BENJAMÍN (6. a 7. třídy)
1. místo: Dominik Renta 6. A
2. místo: Jan Bohunovský 6. A
3. místo: Martin Adamczyk 5. A
3. místo: Martina Biolková 6. A

KADET (8. a 9. třídy)
1. místo: David Surovec 9. A
2. místo: Lucie Svozilová 8. A
3. místo: Zuzana Rapčáková 8. BČeština
Matematika
Informatika
Biologie
Sportovní
Úspěchy našich žáků
Hudební výchova

Copyright © 2008 ZŠ U Kapličky 959, Orlová - Lutyně. webdesign Tomáš PiprekX-STUDIO.cz