Soutěže
Čeština

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Městské kolo recitační soutěže

V úterý 6. března 2018 proběhlo v DDM Orlová městské kolo recitační soutěže. Naši školu reprezentovali tito žáci:

Mathias Himmer, Kateřina Šibalová , Sabina Kutrová a Gabriela Pajaková z 1. stupně,
Miroslav Kolář, Alena Holubková, Terezie Galgaňáková a Kristýna Stonišová z 2. stupně.

Ocenění získali:
Sabina Kutrová ze 4. B 3. místo
Gabriela Pajaková z 5. A 2. místo, postupuje do okresního kola
Terezie Galgaňáková z 8. B 3. místo
Alena Holubková ze 7. A 1. místo s postupem do okresního kola
Okresní kolo se bude konat 7. dubna v Havířově.
Všem recitátorům děkujeme za vzornou reprezentaci školy, oceněným gratulujeme a postupujícím přejeme hodně štěstí v okresním kole.

T. Bartoncová

Školní kolo recitační soutěže

Dne 28. 2. 2018 proběhlo školní kolo recitační soutěže.
Soutěže se zúčastnilo z 1. stupně 37 žáků a z 2. stupně 13 žáků.
Soutěžící z 2. – 9. tříd, kteří obsadili v soutěži 1. a 2. místa, budou naši školu reprezentovat dne 6. 3. 2018 v DDM Orlová v městském kole recitační soutěže.

Výsledky recitační soutěže:

1. třídy
1. místo – Kratochvílová Eliška – 1. A
2. místo – Milchová Rozálie – 1. C
3. místo – Oczadly Vojtěch – 1. A

2. – 3. třídy
1. místo – Šibalová Kateřina – 3. A
2. místo – Himmer Mathias – 2. A
3. místo – Sikora Jan – 2. B a Materová Anna – 2. C

4. – 5.třídy
1. místo – Kutrová Sabina – 4. B
2. místo – Gabriela Pajaková – 5. A
3. místo – Rácová Emily – 5. A a Svrčina Ondřej – 5. A

6. - 7. třídy
1. místo – Holubková Alena – 7. A
2. místo – Kolář Miroslav – 6. B
3. místo – Duong ThiVy – 7. A

8. - 9. třídy
1. místo – Galgaňáková Terezie – 8. B
2. místo – Stonišová Kristýna – 9. B
3. místo – Dembinný Jiří - 8. A

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Městské kolo recitační soutěže

Ve čtvrtek 2. března 2017 proběhlo v DDM Orlová městské kolo recitační soutěže. Naši školu reprezentovali tito žáci: z 1. stupně Karolína Kubicová, Darja Himmerová, Filip Smolík a Kateřina Kanioková, za 2. stupeň soutěžili Alena Holubková, Viky Duong Thi Vy, Iveta Zbranková a Markéta Kozubková.

Tři recitátoři získali 2. místo: za 1. kategorii Karolína Kubicová z 2. B, za 3. kategorii Alena Holubková z 6. A a za 4. kategorii Markéta Kozubková z 9. A.

Blahopřejeme k umístění a všem soutěžícím děkujeme za vzornou přípravu a reprezentaci.

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Městské kolo recitační soutěže

Ve čtvrtek 11. února 2016 proběhla v DDM Orlová přehlídka divadelních souborů a nejlepších recitátorů z orlovských škol.
Naši školu reprezentovalo devět žáků, ohodnoceny byly dvě žákyně – Natálie Rusiňaková
z 8. A se umístila na 2. místě a Zuzana Štěrbová z 9. B na 3. místě.

Soutěže se rovněž zúčastnilo Divadélko pod Kapličkou, za představení Sněhová královna získalo 1. místo (s možným postupem do okresního kola).
Všichni recitátoři a herci si zaslouží pochvalu za vzornou přípravu na soutěž a reprezentaci školy.

Recitační soutěž

Dne 26. 1. 2015 proběhlo školní kolo recitační soutěže. Celkem se zúčastnilo 62 žáků prvního a druhého stupně. Nejlepší recitátoři z každé kategorie budou školu reprezentovat v městském kole, které proběhne 11. Února v DDM v Orlové.

Olympiáda

15. 12. 2015 proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Soutěže se zúčastnilo 20žáků 8. A 9. Tříd. Na prvním místě se umístila Beata Jahnová z 9. A s 19 body, 2. Místo obsadila Natálie Rusiňáková z 8. A se 16 body a na 3. Místě se s 15 body umístila Lucie Laštůvková z 8. A. Žákyně na 1. A 2. Místě nás budou reprezentovat v okresním kole, které proběhne 8. Února v Karviné.

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Recitační soutěž

Dne 28. ledna 2015 se konalo školní kolo recitační soutěže. Zúčastnilo se jí 54 žáků, z 1. stupně to bylo 34 žáků a z 2. 20 recitátorů. Soutěž měla dobrou úroveň, všichni soutěžící ze sebe vydali maximum a zaslouží si pochvalu. A jak to tedy dopadlo?

1. třídy
1. místo Patrik Starý 1. B
2. místo Darina Himmerová 1. A
3. místo Josef Pavlica 1. A
3. místo Valentýna Sitková 1. B
2. – 3. třídy
1. Natálie Kusová 2. A
2. Nikola Lazarová 3. A
3. Tobiáš Kes 2. B
4. – 5. třídy
1. Alena Holubková 4. A
2. Terezie Galgaňáková 5. B
3. Maria Krepková 5. B
6. – 7. třídy
1. místo Natálie Rusiňáková 7. A
1. místo Markéta Kozubková 7. A
2. místo Natálie Niesytová 6. B
3. místo Gabriella Grillová 6. A
3. místo Nikol Míčková 7. A
8. – 9.třídy
1. Zuzana Štěrbová 8. B
2. Markéta Kožuszníková 9. B
3. Pavlína Rosová 9. B

Všem žákům, kteří se umístili, blahopřejeme a těm, jež skončili na 1. a 2. místě, přejeme hodně úspěchů v městském kole dne 19. února 2015. Děkujeme také učitelkám podílejícím se na přípravě soutěže a hodnocení soutěžících v porotě.
Zapsala: Alena Heidlerová

Olympiáda

V úterý 6. 1. 2015 se konalo školní kolo olympiády v českém jazyce. Zúčastnilo se ho 21 žáků 8. a 9. tříd. Účast na olympiádě svědčí o tom, že ani žáci naší školy nejsou pozadu ve znalostech svého mateřského jazyka a chtějí ho blíže poznávat. Úkoly, které plnili, nejsou totiž jako v písemné práci, ale soutěžící musí prokázat, jak si dokáží poradit se zvláštnostmi naší mateřštiny, projevit i své slohové schopnosti.

A jak to tedy dopadlo?
1. místo obsadil Tomáš Kaluža z 9. B a postupuje do okresního kola této soutěže, získal 24 body.
2. místo si vybojovali 2 žáci 9. A- Eliška Šajbidorová a Dominik Kula, oba měli 22 body. /jeden postoupí do OK/
3. místo s 21 body získaly- Zuzana Štěrbová, 8. B, Beáta Jahnová, 8. B a Tereza Martiníková z 9.A .

Vítězům blahopřejeme, ocenění převezmou 28. ledna na školním kole recitační soutěže a postupujícím přejeme hodně štěstí v okresním kole. Další výsledky si můžete přečíst na stránkách naší školy.

Za organizaci soutěže patří poděkování paní učitelce Ploškové. Za opravování pak všem učitelkám českého jazyka.

Další umístění podle počtu bodů:
Pavlína Rosová, 20 bodú
Filip Matušek, 20
Jan Foltýn, 19
Filip Rzeszut, 18
Ondřej Benda, 18
Jan Strakoš, 17
Petr Navrátil, 17
Lukáš Chrastina, 17
Barbora Malurková, 17
Eliška Schmidová, 17
Barbora Zichová, 16
Adéla Zajacová, 16
Margita Urbanová, 16
Markéta Kožušníková, 15
Štěpán Jaroš, 10
Vyhodnocení provedla: Alena Heidlerová

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Recitační soutěž

Dne 29. 1. 2014 se konalo školní kolo soutěže v recitaci. Tento svátek poezie přilákal celkem 53 žáků, a to 24 z prvního stupně a 29 z druhého stupně. Pro 6 prvňáčků to bylo první setkání s takovouto přehlídkou básní. A jak vypadá pořadí na 1. – 3. místech v jednotlivých kategoriích?

Kategorie 1. tříd
1. Ondřej Poledník z 1. A
2. Ondřej Kuhn z 1. B
3. Natalie Čempelová 1. B
Děti 1. tříd ještě letos nepostupují do městského kola.

Kategorie 2. – 3. tříd
1. Nikola Slepčíková ze 2. A
2. Jakub Dohnal ze 2. B
3. Daniela Gemmelová ze 3. A, Josef Kožusznik ze 2. A

Kategorie 4. - 5. tříd
1. Natálie Niesytová z 5. B
2. Karolína Bialoňová z 5. A
3. Barbora Vanková z 5. B

Kategorie 6. -7. tříd
1. Markéta Kozubková ze 6. A
2. Markéta Vítkovská ze 7. B
3. Nikol Míčková ze 6. A

Jan Přeček ze 7. A
Kategorie 8. – 9. tříd
1. Soňa Paldusová z 8. B
2. Markéta Kožuszniková z 8. B
3. Adéla Norková z 9. A

Všichni zúčastnění obdrželi za svou snahu malé dárečky a sladkosti, vítězové pak knihu a diplom. Ti žáci, kteří získali 1. a 2. místo, postupují do městského kola recitační soutěže a budou zde naši školu reprezentovat, soutěž se koná v Domě dětí v Orlové dne 25. února 2014.

Zapsala: Alena Heidlerová

Olympiáda

Školní kolo olympiády v českém jazyce se konalo 2. prosince 2013 a zúčastnilo se 15 žáků 8. a 9. tříd.

Všichni účastníci se snažili o co nejlepší výsledky, ale, bohužel, schopnost našich žáků napsat zajímavou a pravopisně bezchybnou práci je na nízké úrovni.

Výsledky vypadají takto:

1. místo Tomáš Kaluža 8. B 19 bodů
2. místo- Michaela Kovaříková 9. A 17 bodů
2. místo- Nikola Babiszová 9. A 17 bodů
2. místo- Tereza Martiníková 8. A 17 bodů

Do okresního kola postupuje Jan Kaluža z 8. B.

Další výsledky:
Dominika Patricie Goliková 16 bodů
Tereza Hanáková 16 bodů
Dominika Cyříková 15 bodů
Filip Rzeszut 15 bodů
Adéla Norková 14 bodů
Barboraq Zichová 13 bodů
Ivo Křehlík 12 bodů
Ondřej Polka bodů
12 Jan Renta 12 bodů
Jan Foltýn 12 bodů
Soňa Paldusová 8 bodů

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Městské kolo recitační soutěže

Dne 26. 2. 2013 se konalo městské kolo recitační soutěže. Naši žáci byli úspěšní.

Kategorie 4. – 5. tříd
2. místo- Barbora Vanková, 4. B
Kategorie 6. – 7. tříd
1. místo- Jan Přeček, 6. A
2. místo- Soňa Paldusová, 7. B
Kategorie 8. – 9. tříd
1. místo- Daniel Semanco, 9. A
1. místo- Adriana Kolářová, 9. A
2. místo- Adéla Surovcová, 9. A

Všichni soutěžící, kteří obsadili 1. místo, postupují do okresního kola, které se uskuteční dne 23. března v Havířově, budeme jim držet palce. Reprezentovat zde budou nejen naši školu, ale i naše město.

Také ostatní soutěžíci nás reprezentovali příkladně. Náš dramatický kroužek, Divadélko pod Kapličkou, zahrál na městském kole divadelní pohádku O dvanácti měsíčkách. I členové kroužku obdrželi pěkné ceny a diplom.

Recitační soutěž

V letošním školním roce se školního kola, které se konalo 30. 1. 2013, zúčastnilo 56 žáků, z 1. stupně 30 a z druhého 26. Všichni soutěžící se snažili získat co nejlepší ocenění. Porotu tvořily učitelky 1. a 2. stupně, také zástupkyně ředitele. Ti, jež získali 1. a 2. místo, postupují do městského kola této soutěže dne 26. února, které se bude konat v Domě dětí v Orlové. Budou zde soutěžit se svou pohádkou i členové našeho Divadélka pod Kapličkou.

Jak se soutěžící umístili?
1. třídy

1. Jakub Dohnal 1. B, 2. Adéla Chlopčíková 1. A, 3. Filip Smolík 1. A
2. – 3. třídy
1. Kristýna Svobodová 2. B, 2. Jan Litvan 2. A, 3. Alena Holubková 2. A, Denis Bill 2. B
4. – 5. třídy
1. Barbora Vanková 4. B, 2. Adam Rzidký 4. B, 3. Karolína Bialoňová 4. A
6. – 7. třídy
1. Soňa Paldusová 7. B, 2. Jan Přeček 6. A, 3. Petr Navrátil 6. A, Markéta Kožušníková 7. B
8. – 9. třídy
1. Adéla Surovcová 9. A, 2. Daniel Semanco 9. A, 3. Adriana Kolářová 9. A, Vendula Jančiková 9. B

Z kategorie 8. a 9. tříd postupují do MK všichni ocenění. 1. třídy ještě letos nepostupují.

Děkujeme všem zúčastněným za přípravu a těm, kteří se umístili, blahopřejeme.

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Orlovské školy opět recitovaly

Dne 21. 2. 2012 se konalo městské kolo recitace, v němž se orlovské školy zúčastnily tohoto svátku poezie. Na soutěži vystoupil i náš dramatický soubor Divadélko pod Kapličkou, obdrželi jsme čestné uznání a maskota.

Nejen náš soubor se umístil, ale i naši reprezentanti ze ZŠ U Kapličky obsadili v téměř každé kategorii přední místa. Do okresního kola postupují za Orlovou Adriana Kolářová z 8. A, Soňa Paldusová ze 6. B a Zuzana Štěrbová ze 3. A.

Přejeme našim recitátorům hodně úspěchů v okresním kole, které se bude konat 24. března. Držíme palce!

Za všechny účastníky bych chtěl poděkovat paní Radomíře Chrastecké, která výborně soutěž koordinovala, rovněž městu Orlová za sponzorování akce.

Za účastníky Dominik Mazurek VIII. A, ZŠ U Kapličky

Vyhodnocení školního kola soutěže v recitaci

Dne 16. ledna 2012 se konalo školní kolo recitační soutěže. Z 1. stupně se zúčastnilo 31 žáků a ze 2. stupně 20. Celkem tedy recitovalo 51 žáků, kteří se velmi snažili, připravili si hezké básně a mnozí z nich byli také oceněni. Svátek poezie se vydařil a my věříme, že nás vítězové budou úspěšně reprezentovat v městském kole této soutěže.
Mezi oceněnými byla i děvčata, která se umístila na prvních třech místech v olympiádě v českém jazyce.

Všem úspěšným blahopřejeme.
A jak to tedy dopadlo?

1. třídy
1. místo Kristýna Svobodová 1. B
2. místo Tereza Dvořáková a Denis Bill 1. B
3. místo Alena Holubková 1. A

2. a 3. třídy
1. Karolína Bialoňová3. A
2. Natálie Niesytová 3. B
3. Valérie Galgaňáková 2. A

4. a 5. třídy
1. Zuzana Štěrbová 5. B
2. Linda Bartoncová 5. A
3. Natálie Rusiňáková 4. A

6. a 7. třídy
1. Soňa Paldusová 6. B
2. Markéta Kožušníková 6. B
3. Denisa Kaštovská 6. A

8. a 9. třídy
1. Nikola Vladyková 9. B
2. Adriana Kolářová 8. A
3. Vendula Jančiková 8. B

Všichni žáci, kteří se umístili na 1. a 2. místě, postupují do městského kola recitační soutěže, které se bude konat 21. února 2012 od 13:30 v Domě dětí v Orlové – Lutyni.Letos se ho však ještě nezúčastní první třídy, ty nepostupují.

Děkujeme všem za účast, také učitelkám, které děti připravovaly a naší porotě, jež pracovala ve složení: p. Plošková, Bartoncová a Valenová, pomáhala nám i paní učitelka Kudelová.Čeština
Matematika
Informatika
Biologie
Sportovní
Úspěchy našich žáků
Hudební výchova

Copyright © 2008 ZŠ U Kapličky 959, Orlová - Lutyně. webdesign Tomáš PiprekX-STUDIO.cz