Soutěže
Biologie

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Finále VELKÉ CENY ZOO

V předešlém příspěvku jsme vás informovali o tom, že čtyřčlenné družstvo naší školy složené z děvčat ze 7. A – Iveta Kudrnová, Thi Vy Duong, Alena Holubková a Lucie Hanzlová se v soutěži „Velká cena Zoo“ umístily na druhém místě a postoupili do finále této soutěže.

Finále se uskutečnilo 8. 4. 2018 v prostorách výukového a vzdělávacího centra v Zoo Ostrava a družstvo našich děvčat se stalo absolutním vítězem soutěže. Jako cenu získaly dárek od firmy Oliss, dále od reklamní firmy UAX a měly možnost dostat se do míst, kam se běžný návštěvník Zoo nedostane, a to do zázemí slonů, kde jim byl umožněn bližší kontakt s těmito zvířaty a nakrmit je jejich oblíbenými pamlsky.

Děvčatům gratulujeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci naší školy.

Mgr. Simona Brudovská

VELKÁ CENA ZOO

„Pole a louky“, takové bylo letošní téma soutěže, která je každoročně organizována vzdělávacím centrem v Zoo Ostrava, pod názvem „ Velká cena zoo“.
Za naši školu do vědomostního zápolení vyrazilo čtyřčlenné družstvo složené z děvčat ze 7. A – Iveta Kudrnová, Thi Vy Duong, Alena Holubová, Lucie Hanzlová.
V kategorii 6. – 7. ročníků soutěžilo celkem 143 družstev a i v takto silné konkurenci se děvčata umístila na děleném 2. místě a postupují do velkého finále, kterého se zúčastní jen prvních deset družstev a to v neděli 8.4.2018 v Zoo Ostrava.
Soutěžícím gratulujeme a budeme držet palce i do finále.

Mgr. Simona Brudovská

ŠKOLNÍ KOLO BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY

Dne 3. 1. 2018 se uskutečnilo školní kolo biologické olympiády v kategorii D – žáci 6. – 7. ročníků. Téma letošní olympiády je „Pohyb.“ Školního kola se zúčastnily celkem 4 žákyně ze třídy 7. A a umístily se v tomto pořadí.

1. místo – Vy Duong Thi – 81,5 bodů
2. místo – Alena Holubková - 80 bodů
3. místo – Lucie Hanzlová – 77,5 bodů
4. místo – Iveta Kudrnová – 72,5 bodů

Mgr.Simona Brudovská

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

ŠKOLNÍ KOLO BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY

Dne 21. 12. 2016 se žáci naší školy zúčastnili školního kola již 51. ročníku biologické olympiády. Letošní téma bylo - „Detektivem v přírodě“.

Umístění žáků (celkem mohli získat 92 bodů):
1. místo – Jiří Mališ 8. B – 73,5 bodů
2. místo – Damián Rzeszut 8. B – 50,5 bodů
3. místo – Dalibor Hanzel 8. B – 47,5 bodů

Gratulujeme k dosaženým výsledkům a Jiřímu Mališovi budeme držet palce v okresním kole, které se uskuteční v měsíci dubnu na ZŠ Prameny v Karviné.
Mgr. Simona Brudovská

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

OKRESNÍ KOLO BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY

V letošním kole Biologické olympiády kategorie C, která se konala 13. 4. 2016 na MŠ a ZŠ Prameny v Karviné, naši školu reprezentovala žákyně 8. A Lucie Laštůvková. Název letošního již 50. ročníku byl „Život ve tmě“. Biologické olympiády patří mezi jedny z nejnáročnějších, jelikož žáci si musí do tohoto kola připravit samostatnou práci. Lucka si vybrala jako vstupní úkol „Kuchyně z temnoty“, na kterém pracovala již dva měsíce před olympiádou. Náročnost spočívá i v plnění tří okruhů, a to samostatného testu na dané téma, laboratorní práce a poznávání přírodnin.

A jaký byl výsledek? Ze čtyřiceti zúčastněných se Lucka umístila na 6. místě a zařadila se mezi deset úspěšných řešitelů olympiády, kteří museli dosáhnout více než 100 bodů.

Za toto krásné umístění Lucce gratulujeme a přejeme jí ještě mnoho úspěchů v soutěžích s přírodovědnou tématikou.

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

Dne 7. 1. 2016 proběhla na naší škole biologická olympiáda v kategorii C (8. - 9. ročníky) a kategorii D (6. – 7. ročníky). Téma letošního již 50. ročníku je „Život ve tmě“.

Kategorie C:
1. místo Lucie Laštůvková 8. A s 83 body
2. místo Natálie Cygonková 8. A s 59,5 body
3. místo Natálie Rusiňáková 8. A s 42,5 body
4. místo Markéta Kozubková 8. A s 41 body

Kategorie D:
1. místo Jiří Mališ 7. B s 68,5 body
2. místo Dalibor Hanzel 7. B s 63 body
3. místo Pavel Mančík 7. B s 54,5 body
4. místo Damian Rzeszut 7. B s 52,5 body
5. místo Lukáš Wrubel 6. B s 44 body
6. místo Vít Kristen 7. B s 43,5 body
7. místo Marek Veselý 6. A s 39,5 body

Mgr. Simona Brudovská

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

RECYKLOHRANÍ

Během měsíce ledna opět naši žáci plnili úkol vyhlášený v rámci projektu „Recyklohraní“ a to pod názvem „black out“. Úkolu se zhostila třída 5.A pod vedením paní učitelky Simony Káňové.
V první části úkolu, kreslili žáci ve skupinkách pokrm, který by si zvolili ke slavnostní příležitosti a z různých letáků přilepili obrázky elektrospotřebičů, které se dají při zhotovování těchto pokrmů použít.
Ve druhé části úkolů připravovali pohoštění na oslavu, aniž by použili jakýkoliv elektrospotřebič - proto i název black out. Žáci se úkolu zhostili na jedničku a naše škola, tak obdržela za jeho splnění plný počet bodů.

Tímto všem děkuji
Simona Brudovská
Koordinátor projektu „Recyklohraní“

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

Dne 11. 2. 2015 proběhlo v učebně přírodopisu školní kolo biologické olympiády v kategorii D pro šesté a sedmé ročníky. Letošním tématem je „Život stromů“. Celkem se tohoto kola zúčastnilo sedm žáků a umístění je následující:

1. místo – Jiří Mališ 6.B – 60,5 bodů
2. místo – Lucie Laštůvková 7.A – 59 bodů
3. místo – Markéta Kozubková 7.A – 56,5 bodů
4. místo – Natálie Rusiňáková 7.A – 55,5 bodů
5. místo – Natálie Cygonková 7.A – 52 bodů
6. místo – Damian Rzeszut 6.B – 51,5 bodů
7. místo – Filip Macurák 7.A – 43,5 bodů

Jiří Mališ bude naši školu reprezentovat v okresním kole biologické olympiády v Karviné, které se koná 23.4.2015.
Všem gratuluji k dosaženým výsledkům.
Mgr. Simona Brudovská

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

SOUTĚŽ V ZOO OSTRAVA

Tak jako každoročně se i letos v březnu žáci naší školy zúčastnili „Velké soutěže ZOO Ostrava“. Tématem byli „Obratlovci polárních oblastí“.
Školu reprezentovalo družstvo sestavené z žáků 7. A - Radek Michelsohn, Jan Přeček, Petr Navrátil, Jan Strakoš, Filip Štyak.
Přestože nám tento rok počasí nepřálo, chlapci se ve své kategorii mladších žáků umístili na 47. místě z celkového počtu 197 soutěžících družstev.
Gratulujeme a děkujeme za vzornou přípravu a reprezentaci školy.
Mgr. Simona Brudovská

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

Dne 18.12.2013 se uskutečnilo školní kolo biologické olympiády. Téma letošní olympiády je „Světlo a barvy v přírodě.“ Školního kola se zúčastnilo celkem 11 žáků a umístění úspěšných řešitelů je následující.

1. místo – Radek Michelsohn ze 7. A se 106 body
2. místo – Natálie Cygonková z 6. A s 82,5 body
3. místo – Adriana Řezáková z 6. B se 77 body

PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN

Dne 25. 11. 2013 se žáci naší školy zúčastnili soutěže Přírodovědný klokan. Díky ní si mohli otestovat své znalosti z oborů matematika, fyzika, chemie, biologie a zeměpis. Soutěže se zúčastnilo 27 žáků z 8. a 9. ročníků. Na prvním místě se s 61 body umístil Jan Foltýn z 8. B, na druhém místě Eliška Šajbidorová z 8. A a na třetím místě byla Tereza Hanáková z 9. A.

Vítězům blahopřejeme a všem ostatním děkujeme za účast v soutěži.Čeština
Matematika
Informatika
Biologie
Sportovní
Úspěchy našich žáků
Hudební výchova

Copyright © 2008 ZŠ U Kapličky 959, Orlová - Lutyně. webdesign Tomáš PiprekX-STUDIO.cz