Školní akce
Čtenářské dílny


V roce 2015 se naše škola zapojila do projektu ministerstva školství-Čtenářské dílny
jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.
Čtenářství je nedílnou součástí výuky českého jazyka, přispívá k rozvoji slovní zásoby, zkvalitňuje mluvený projev žáků a v hodinách čtenářských dílen si žáci mohou ověřit znalosti z literatury i z mluvnice v praxi.

V hodinách čtenářských dílen navštěvujeme novou učebnu, která byla v rámci projektu vybavena. Učebna má několik sedaček určených pro pohodlné čtení, stolů se židlemi využívaných k práci se sešity a pracovními listy, police s 672 knihami, ze kterých si děti mohou samy vybírat tituly, které se jim líbí. Čtení oživuje práce se čtečkami, které slouží jako alternativa ke knize. Ke kvalitní výuce přispívá také nová televize a notebooky, rovněž příjemný vzhled učebny, která se žákům velmi líbí.

Samotné dílny probíhají ve třech fázích. V první fázi žáci pracují v kruhu, ve dvojicích nebo ve skupinkách a zabývají se novým učivem nebo aktivitami, ve kterých opakují a rozvíjejí již probrané učivo. Ve druhé fázi hodiny žáci čtou knihu dle vlastního výběru a hledají v textu odpověď na zadanou otázku. Ve třetí fázi hodiny žáci splní zadaný úkol do sešitu nebo pracovního listu a získané informace si předávají ve dvojicích. V závěru dílny žáci hodnotí celý její průběh i svou práci ve výukovém kruhu.

Čtenářské dílny jsou velmi dobrým prostředkem nejen k procvičování probrané látky nebo probírání nového učiva, ale probouzejí v dětech chuť číst a aplikovat získané znalosti. Hodiny čtenářských dílen jsou velmi oblíbené u žáků i učitelů.Společné malování
Exkurze do psího útulku
Hurá na brusle!
Žáci ZŠ U Kapličky na Dni řemesel
Vánoční posezení
8. A na bowlingu
Reklama na třídění baterek a elektra.
Adventní dílny
Přírodopis trochu jinak.
Dílničky v MŠ Okružní
Výsledky soutěže „RECYKLOHRANÍ“ za rok 2017/2018.
Robotika na SOŠ NET OFFICE
Olympiáda z dějepisu
Exkurze v Dolních Vítkovicích
Recyklohraní - výsledky soutěže
Po stopách osvobození Ostravska
Atletický trojboj
Školní výlet do Prahy
Sběrová akce 2016/2017
Exkurze - Landek
Talent Kapličky 2017
Recyklohraní
Den Země v DDM Orlová.
Vernisáž – keramika
ZŠ U Kapličky spolupracuje s Ostravskou univerzitou.
Druhý úkol „Recyklohraní" pro školní rok 2016/2017
Akce firmy The Candy Plus Petřvald
Divadélko pod Kapličkou opět vystupuje
Zdobení baněk v Muzeu Těšínska
Adventní kalendář
Tonda Obal na cestách
Soutěž v ZOO Ostrava
Exkurze na pracovní úřad
Žáci 6. B na „Výstavě spolkové a klubové činnosti“
Talent Kapličky 2016
Den Země 2016
Recyklohraní 2016
Škola v přírodě 2016
Exkurze na Dakolu
Čtenářské dílny
Divadelní představení
Vánoce na dědině
Recyklohraní
Soutěž v ZOO
Voskovec a Werich v knihovně
Výlet na hrad - 1. A,B
Den ochrany člověka
Osvětim 2015
Škola v přírodě v Bílé
Bezpečně na bruslích
Vyhodnocení soutěže TALENT ,,KAPLIČKY“
Besedujeme s právníkem
Soutěž ZOO Ostrava
Jarní workshop 2. B
Keramika - předškoláci
Soutěžíme na ledě
Divadélko slaví 10. narozeniny
Naše město
Exkurze Liberec
Exkurze Dlouhé Stráně
Přírodní vědy moderně a interaktivně
Kaplička na ,,turisťáku“
KISS Morava - "Uklidíme tvoje město"
Exkurze v orlovské nemocnici
Recyklohraní - výsledky soutěže
Logo pro psí útulek
Škola v přírodě
Geografická exkurze - Jeseníky 2014
Divadélko předvádí
Atletický trojboj
Exkurze do Vítkovic - 5. třídy
Den Země
Na návštěvě Divadla Jiřího Myrona
Recyklohraní - akce "Enigma"
Velikonoční výstava
Exkurze „Dolní Vítkovice 2014“
Jarní výtvarná dílna
Angličtina v první třídě
Setkání předškoláků
Vystoupení v penzionu Ambrózie
Mates 2014
Lyžařský výchovně výcvikový zájezd 2014
Adventní dílna
Přírodovědný klokan
Vystoupení kroužku karate
Kaplička pomáhá
ŠVP - Visalaje 2013
Malování zastávky
Přírodovědný klokan 2012
Zátopkova štafeta 2012
Den s matematikou
Děti připravují Vánoce
Prvňáčci v lanovém centru
Okresní kolo v recitaci
Beseda s právníkem
Vánoce s Divadélkem pod Kapličkou
Humanitascz aneb o afrických kulturách
Beseda o Africe
Sebepoznávací kurz 2010
Cyklistická soutěž
Karneval
Den otevřených dveří
Soutěž "Paraplíčko"
Divadélko
Skok vysoký
Adaptační kurz
Turisticko - branný kurz 2009
Divadélko pod Kapličkou
Mikuláš u prvňáčků
Rodiče prvňáčků ve škole
Invex 2008
Turisticko - branný kurz 2008
Jarní slavnost v „Pohodě“
Tématický zájezd do Osvětimi
Park Lane
„Fenomén Vítkovice“
Lyžařský výcvik 2008
Prvňáčci a šelmy

Copyright © 2008 ZŠ U Kapličky 959, Orlová - Lutyně. webdesign Tomáš PiprekX-STUDIO.cz