Školní akce
Divadélko slaví 10. narozeniny

Před deseti lety vznikl na ZŠ U Kapličky divadelní kroužek, který členové později
nazvali ,,Divadélko pod Kapličkou.“ Během těchto let se v něm vystřídala spousta
mladých členů, žáků 2. stupně, kteří se obětavě zúčastňovali a stále účastní činnosti tohoto zájmového kroužku. Práce zde není totiž jen zábavou, ale i zodpovědným učením se textů her i písní, jež při každém vystoupení nechybí.

Za těch deset let se mladí lidé seznámili s mnoha pohádkami, které jsme zdramatizovali, ale i komediálními hrami ze školního prostředí, také jsme slavili každoročně novou hrou Vánoce a připravovali program např. ke Dni matek.

Našimi diváky jsou pravidelně děti z Mateřské školy na ulici Okružní, chodíme vystupovat do domovů pro seniory Vesna a Pohoda a v neposlední řadě zahrajeme vždy rodičům dětí i jejich spolužákům a učitelům. V minulosti jsme spolupracovali rovněž i s Městskou knihovnou v Orlové. Zúčastňovali jsme se každoročně s úspěchem městského kola v recitaci, dokonce se nám jednou podařilo získat i druhé místo v okresním kole této soutěže v Havířově.

My, vedoucí kroužku, jsme vždy velmi potěšeny, když nás navštíví naši bývalí členové a pochválí naše vystoupení. Jsme rádi, že i po letech si na nás vzpomenou a do kroužku se chvíli vrátí.

V letošním školním roce má Divadélko 28 členů, kteří nastudovali vánoční hru s názvem „Maminka vypravuje.“ Věříme, že se nám i tato předvánoční vystoupení povedla.

V roce 2015 chceme připravit dramatizaci veselé pohádky, abychom se my i naši diváci pobavili.

Popřejme tedy našemu ,,Divadélku“ alespoň dalších deset let činnosti a nadšené mladé herce jako byli dosud.

Mgr. Alena Heidlerová a Mgr. Taťána Bartoncová,
ZŠ U Kapličky Orlová- LutyněSpolečné malování
Exkurze do psího útulku
Hurá na brusle!
Žáci ZŠ U Kapličky na Dni řemesel
Vánoční posezení
8. A na bowlingu
Reklama na třídění baterek a elektra.
Adventní dílny
Přírodopis trochu jinak.
Dílničky v MŠ Okružní
Výsledky soutěže „RECYKLOHRANÍ“ za rok 2017/2018.
Robotika na SOŠ NET OFFICE
Olympiáda z dějepisu
Exkurze v Dolních Vítkovicích
Recyklohraní - výsledky soutěže
Po stopách osvobození Ostravska
Atletický trojboj
Školní výlet do Prahy
Sběrová akce 2016/2017
Exkurze - Landek
Talent Kapličky 2017
Recyklohraní
Den Země v DDM Orlová.
Vernisáž – keramika
ZŠ U Kapličky spolupracuje s Ostravskou univerzitou.
Druhý úkol „Recyklohraní" pro školní rok 2016/2017
Akce firmy The Candy Plus Petřvald
Divadélko pod Kapličkou opět vystupuje
Zdobení baněk v Muzeu Těšínska
Adventní kalendář
Tonda Obal na cestách
Soutěž v ZOO Ostrava
Exkurze na pracovní úřad
Žáci 6. B na „Výstavě spolkové a klubové činnosti“
Talent Kapličky 2016
Den Země 2016
Recyklohraní 2016
Škola v přírodě 2016
Exkurze na Dakolu
Čtenářské dílny
Divadelní představení
Vánoce na dědině
Recyklohraní
Soutěž v ZOO
Voskovec a Werich v knihovně
Výlet na hrad - 1. A,B
Den ochrany člověka
Osvětim 2015
Škola v přírodě v Bílé
Bezpečně na bruslích
Vyhodnocení soutěže TALENT ,,KAPLIČKY“
Besedujeme s právníkem
Soutěž ZOO Ostrava
Jarní workshop 2. B
Keramika - předškoláci
Soutěžíme na ledě
Divadélko slaví 10. narozeniny
Naše město
Exkurze Liberec
Exkurze Dlouhé Stráně
Přírodní vědy moderně a interaktivně
Kaplička na ,,turisťáku“
KISS Morava - "Uklidíme tvoje město"
Exkurze v orlovské nemocnici
Recyklohraní - výsledky soutěže
Logo pro psí útulek
Škola v přírodě
Geografická exkurze - Jeseníky 2014
Divadélko předvádí
Atletický trojboj
Exkurze do Vítkovic - 5. třídy
Den Země
Na návštěvě Divadla Jiřího Myrona
Recyklohraní - akce "Enigma"
Velikonoční výstava
Exkurze „Dolní Vítkovice 2014“
Jarní výtvarná dílna
Angličtina v první třídě
Setkání předškoláků
Vystoupení v penzionu Ambrózie
Mates 2014
Lyžařský výchovně výcvikový zájezd 2014
Adventní dílna
Přírodovědný klokan
Vystoupení kroužku karate
Kaplička pomáhá
ŠVP - Visalaje 2013
Malování zastávky
Přírodovědný klokan 2012
Zátopkova štafeta 2012
Den s matematikou
Děti připravují Vánoce
Prvňáčci v lanovém centru
Okresní kolo v recitaci
Beseda s právníkem
Vánoce s Divadélkem pod Kapličkou
Humanitascz aneb o afrických kulturách
Beseda o Africe
Sebepoznávací kurz 2010
Cyklistická soutěž
Karneval
Den otevřených dveří
Soutěž "Paraplíčko"
Divadélko
Skok vysoký
Adaptační kurz
Turisticko - branný kurz 2009
Divadélko pod Kapličkou
Mikuláš u prvňáčků
Rodiče prvňáčků ve škole
Invex 2008
Turisticko - branný kurz 2008
Jarní slavnost v „Pohodě“
Tématický zájezd do Osvětimi
Park Lane
„Fenomén Vítkovice“
Lyžařský výcvik 2008
Prvňáčci a šelmy

Copyright © 2008 ZŠ U Kapličky 959, Orlová - Lutyně. webdesign Tomáš PiprekX-STUDIO.cz