Školská rada při Základní škole
U Kapličky 959, Orlová - Lutyně, okres Karviná

Ustanovení

 1. Školská rada má 6 členů
 2. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
 3. Ve své činnosti se školská rada řídí §167 a §168 školského zákona a jednacím řádem školské rady.
 4. Školská rada se zřizuje ke dni 1. 1. 2006
 5. Funkční období školské rady je 3 roky.

Seznam členů školské rady

Zákonní zástupci nezletilých žáku
 • Dana Foltýnová
 • Marcela Gregorová

Zástupci pedagogických pracovníků školy
 • Mgr. Jiřina Koplová
 • Mgr. Hana Valenová

Zástupci zřizovatele
 • Ing. Petra Ječmionková
 • Ing. Petr Hrdina
Copyright © 2008 ZŠ U Kapličky 959, Orlová - Lutyně. webdesign Tomáš PiprekX-STUDIO.cz