Integrace na druhou
Naše škola byla ve školním roce 2009/2010 vybrána mezi 20 škol Moravskoslezského kraje k realizaci projektu Zkvalitnění systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v Moravskoslezském kraji zkráceně Integrace na druhou.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Je realizován Moravskoslezským krajem společně s partnery KVIC Nový Jičín,PPP Opava a PPP Frýdek-Místek.

Cílovou skupinu tvoří žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich rodiče a pedagogičtí pracovníci včetně školních psychologů aškolních speciálních pedagogů. Cílem projektu je zlepšení vzdělávacích podmínek žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na školách, které zřizují školní poradenské pracoviště, prostřednictvím kvalitního a vysoce odborného vzdělávání pedagogických pracovníků těchto škol.

V rámci projektu byli pedagogičtí pracovníci naší školy zařazeni do těchto vzdělávacích programů:

 • Čtením a psaním ke kritickému myšlení
 • Hodnocení jako součást učení
 • Typologie M.B.T.I. a její využití ve škole
 • Základy konstruktivní komunikace
 • Náprava poruch učení
 • Poruchy chování
 • Mentální postižení
 • Nácvik terapeutických technik
 • Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování

Na základě absolvování vzdělávacích programů budou pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2010/2011 nově získané dovednosti aplikovat v přímé práci se žáky a jejich zákonnými zástupci.

Ve školním roce 2010/2011 začala realizace těchto aktivit

Společné dílny

 • Aktivita bude realizována ve škole celkem čtyřikrát. a to 2x v období školního roku 2010/2011 a 2x ve školním roce 2011/2012. Realizace dílen bude organizována pro minimálně 5 žáků a 5 rodičů. Tematicky zaměřené dílny budou mít za cíl ukázat rodičům individuálně integrovaných žáků, jak správně se svým dítětem pracovat při domácí přípravě, ukázat metody a postupy práce, které je možno využít pro rozvoj dítěte v domácím prostředí.

Termíny:

Společná dílna č.1 – 8.11.2010 ( Mgr. Němcová, Mgr. Janetová )

Společná dílna č.2 – duben 2011 ( Mgr. Valenová, Mgr. Němcová )

Společná dílna č.3 a č.4 – listopad 2011 ( Mgr. Valenová, Mgr. Němcová , Mgr.Bartoncová )

Projektová odpoledne

 • Aktivita bude realizována ve škole celkem třikrát, a to v období školního roku 2010/2011. Projektová odpoledne budou organizována pro žáky se specifickými poruchami učení z různých ročníků. Cílem je ukázat žákům, že mohou sdílet své problémy v dané oblasti i s jinými, mohou si navzájem pomáhat.

Termíny:

Projekt. odpoledne č.1 – 7.12.2010 ( Mgr. Valenová, Mgr. Janetová, Mgr. Rampáčková )

Projekt. odpoledne č.2 – 16.2.2011 ( Mgr. Bartoncová, Mgr. Plošková, Mgr. Michelsohnová )

Projekt. odpoledne č.3 – 24.5.2011 ( Mgr. Janetová, Mgr. Rampáčková, Mgr. Plošková, Mgr. Michelsohnová )

Závádění využití Feuersteinovy metody v přímé práci
s žáky

 • Uplatnění této metody bude na škole v průběhu školního roku využíváno školním speciálním pedagogem zejména u integrovaných žáků se spec. vzděl. potřebami.

2 skupiny – ( Mgr. Němcová)

Zavádění nových podpůrných programů do vzdělávání a odpoledních volnočasových aktivit integrovaných žáků - terapeutika

 • Relaxační techniky s prvky arteterapie či muzikoterapie pro 2 skupiny vybraných žáků budou probíhat v 16 dvouhodinových blocích během školního roku 2010/2011. Prvky výše uvedených metod a technik by měly usnadnit vzájemnou spolupráci, rozvíjet sebepoznání, sebeovládání, navození pocitu bezpečí, zklidnění a odreagování. povedou k uvolnění, sebeuvědomění a sebepoznání žáků, budou podněcovat fantazii, rozvíjet smyslové vnímání.

1. skupina – žáci 1. stupně 8 bloků ( skupinu vede Mgr. Němcová, Mgr. Valenová )

2. skupina – žáci 2. stupně 8 bloků ( skupinu vede Mgr. Němcová, Mgr. Bartoncová )

integrace2
Copyright © 2008 ZŠ U Kapličky 959, Orlová - Lutyně. webdesign Tomáš PiprekX-STUDIO.cz