Fotogalerie školních akcí
Společné malování
Návštěva psího útulku
8. A na bruslích
Žáci ZŠ U Kapličky na Dni řemesel
Vánoční posezení 8. A
8. A na bowlingu
Recyklohraní - 1. úkol
Adventní dílny
Přírodopis trochu jinak
Dýňový kompot - 4.A
Co vím o Orlové
Dílničky v MŠ Okružní
Vítězové sběru vybitých baterií
Finále Velké ceny ZOO
Velká cena ZOO
Recitační soutěž
Pěvecká soutěž
Biologická olympiáda
Soutež "Nejen v informatoce"
Robotika
Exkurze - Dolní Vítkovice
Přírodovědný klokan
Škola v přírodě
Recyklohraní - vyhodnocení soutěže
Školní výlet 4. A - Ondřejník
Po stopách osvobození Ostravska
Školní výlet 3. A, B
Městské kolo atletického trojboje
Praha
Budoucí prvňáčci
Sběrová akce
Vyhodnocení soutěže Talent Kapličky
Recyklohraní 2017
Den země v DDM
Talent Kapličky 2017
Úspěch Alenky Krepkové
Vernisáž - keramika
Městské kolo recitační soutěže
Pěvecká soutěž
Recitační soutěž
Recyklohraní 2016/2017
The Candy Plus Petřvald
Kroužek keramiky
Zdobení baněk
Betlém - 5. A
Adventní kalendář
Městské kolo ve střelbě
Městské kolo ve florbalu
Hasiči ve škole
Soutěž na GOA
Beseda Tonda Obal na cestách
Soutěž v ZOO Ostrava
Exkurze na SŠ Dakol
Exkurze na pracovní úřad
Návštěva výstavy spolkové činnosti
Výroba pavoučků
Talent Kapličky 2016
Škola v přírodě
Pasování na čtenáře
Matematický klokan
Pythagoriáda
Lyžařský kurz
Mikulášská laťka
Sportovní kurz
Městské kolo ve šplhu
Pěvecká soutěž
Exkurze - Dakolu
Recitační soutěž
Biologická olympiáda
Čtenářské dílny
Divadélko v Pohodě
Sněhová královna
Vánoce na dědině
Deváťáci ve školce
Mikuláš 2015
Vernisáž
Workshop
Co umím, co dovedu
Soutěž v ZOO Ostrava
Recyklohraní
Voskovec a Werich v knihovně
Barevný den
Přírodovědný klokan 2015
Zátopkova štafeta 2015
Adaptační kurz 2015
Výlet na hrad - 1. A,B
Deváťáci ve školce - dopravní soutěž
Malování na PC - 6. a 7. třídy
Malování na PC - 4. a 5. třídy
Poznávací kurz pro 6. ročníky - Krásná
Branný den
Deváťáci ve školce - květen
Darkovičky, Osvětim
ŠVP 2015 - Bílá
Předškoláci z MŠ Okružní
Bezpečně na bruslích
Těšíme se do školy
Ovoce a zelenina do škol
Talent Kapličky - vyhodnocení
Talent Kapličky 2015
Besedujeme s právníkem
Deváťáci ve školce - duben
Městské kolo ve vybíjené
Soutěž v ZOO Ostrava
Pythagoriáda 2015
Soutěžíme na ledě
Keramika - předškoláci
Jarní workshop - 2. B
"Orlová očima školáků"
KLOKAN 2015
Těšíme se do školy
Recyklohraní - black out
Biologická olympiáda
Pěvecká soutěž
LVVZ 2015
Šplh
Návštěva dětí z MŠ
Vystoupení ve VESNĚ
Pečení cukroví s třídou 5. A
Mikulášská laťka
Vystoupení v POHODĚ
Mikulášská nadílka
Adventní dílna
Exkurze Dlouhé Stráně
Lichtgitter
Exkurze Brno
Exkurze Liberec
Praha 2014
Sportovně branný kurz 2014
KISS Morava
Slavnostní otevření letního kina
Zátopková štafeta
Adaptační kurz 2014
Divadélko ve Vesně
Orlympiáda - vítězové
Orlympiáda - na hřišti
Orlympiáda - průvod
Orlympiáda 2014
Soutěž v Zoneru- výherci
Soutěž v Zoneru - práce
Škola v přírodě 2014
Logo pro psí útulek - výherci
Deváťáci pomáhají v MŠ při soutěži
Divadélko
Školní výlet 6.A
Soutěž v atletice
Dolní Vítkovice
Běh 3. května
Vyhodnocení soutěže v malování
Soutěž v malování 4. - 6. třídy
Workshop - GOA Orlová
Celoměstský turnaj v minikopané
Vyhodnocení soutěže "Talent Kapličky"
Den Země
Talent Kapličky
Velikonoce ve školce
Enigma
Velikonoční výstava
Setkání předškoláků 3. 4. 2014
Vybíjená - starší dívky
Vítkovice
Krajské kolo ve vybíjené
Setkání předškoláků 27. 3. 2014
Pasování na čtenáře
Jarní výtvarná dílna
Soutěž v ZOO Ostrava
Vybíjená 4. a 5. tříd
Výuka angličtiny v 1. B
Klokan 2014 - žáci 2. stupně
Setkání předškoláků 17. 3. 2014
Setkání předškoláků 5. 3. 2014
Vystoupení v penzionu Ambrózie
Mates 2014
Losování států na orlympiádu
Pěvecká soutěž 2014
Pythagoriáda 2014
Recitační soutěž 2014
Lyžařský kurz 2014
Vánoční laťka 2013
Pohádka o Sněhurce
Vystoupení kroužku karate
Sportovní kurz - Soběšovice 2013
Adventní dílna
Humanitární sbírka
Plavání měst
ŠVP - Visalaje 2013
Malování zastávky
Recitační soutěž
Lyžařský výcvik 2013
Vánoční laťka 2012
Pohádka o dvanácti měsíčkách
Mikulášská laťka 2012
4. A na bruslích
Soutěž nejen v informatice
Soutěž v prezentaci
Sběrová akce 2012
Přírodovědný klokan
Zátopkova štafeta
Pohár rozhlasu 2012
Cirkus ve škole
Okresní kolo ve florbalu
Vánoční laťka - skok do výšky
Děti připravují Vánoce
Městské kolo ve florbalu
Sportovní kurz - Soběšovice
Adaptační kurz
Prvňáčci v lanovém centru u Koliby
Atletický trojboj
Dopravní soutěž
Angličtina trochu jinak
Společné dílny č. 2 a předškoláci
Vítězné družstvo - vybíjená
Předškoláci - těšíme se do školy
Projektové odpoledne č. 2
Den otevřených dveří 2011
Vánoce s Divadélkem pod Kapličkou
Pečení cukroví na 1. stupni
Projektové odpoledne č. 1
Společné dílny s rodiči č. 1
Dílny s prvky muzikoterapie
Dílny s prvky arteterapie
Humanitascz aneb o afrických kulturách
Adaptační kurz pro 6. třídy 2010
Sebepoznávací kurz pro 7. třídy
Sportovně branný kurz 2010
Orlympiáda
Vítězové poháru rozhlasu
Pohár rozhlasu 2010
Cyklistická soutěž
Lyžařský kurz 2010
Den otevřených dveří
Pečení cukroví
Vánoční vystoupení Divadélka pod Kapličkou
Skok vysoký
Mikuláš 2009
Keramika
Zářivé barvy
Spolková činnost
Branný kurz 2009
Okno do komína
Adaptační kurz pro 6. třídy
Sálová kopaná
Škola v přírodě 2009
Osvětim
Darkovičky
Taneční soutěž
Nejlepší žáci v 1. pololetí 2008/2009
Lyžařský kurz 2009
Karneval na 1. stupni
Děti MŠ v družině
Divadélko pod Kapličkou
Mikuláš
Rodiče prvňáků
Soutěž ve skoku vysokém
Akce pro předškoláky
Florbal
Soutěž v psaní na klávesnici
Výstava spolkové činnosti
Týden pro inkluzi
Branný kurz 2008
Atletické závody
Kurz pro předškoláky
Sběr - výlet
Den učitelů s důchodci
Lyžařské kurzy
Exkurze Petřvald
Sportovně branný kurz 2007
Exkurze Vítkovice
Olympiáda 2007
Copyright © 2008 ZŠ U Kapličky 959, Orlová - Lutyně. webdesign Tomáš PiprekX-STUDIO.cz