Plán práce školní družiny
na rok 2018/2019
PODZIM

BOZ v ŠD, dodržování bezpečnostních předpisů, seznámení s řádem a režimem ŠD, provozní porada vychovatelek.
Školní družina, jedna rodina - seznámení se s dětmi, orientace ve škole a okolí.
Základy hygieny a stolování, režim školní jídelny.
Zapojení prvňáčků do kolektivu.
Pohybové a seznamovací hry.
Najdi svého přítele - diskotéka s úkoly.
Beseda na téma Ruce tvořící- ničící.
Výtvarné zpracování zážitků z prázdnin.
Pobyt na terase a zahradě školy, míčové hry.
Vycházky do okolí spojené s pozorováním změn v přírodě, přírodovědná soutěž.
Učíme se jednoduchá říkadla, zpíváme pro radost.
Táhneme za jeden provaz – kolektivní hry v tělocvičně, pomoc mladším kamarádům.
Drakiáda – výroba draků, soutěž o nejroztomilejšího dráčka.
Podzimní olympiáda ve stolních hrách.
Výprava za dinosaury – lidé a jejich minulost.
Kouzelná slovíčka prosím a děkuji.
Stavění města z kostek, kartonů, konstrukčních stavebnic.
Zdobení herny výrobky s podzimními motivy.
Tvorba společného tabla.
Sběr přírodnin a práce s nimi.
Výroba dekoračních svítidel z dýní.
Strašidla v ŠD - Halloween.
Modelování ovoce a zeleniny.
Plody z naší zahrádky - výstavka spojená s ochutnávkou.
Bramborový týden – výroba bramborových razítek, ježků.
Týden se zvířátky-hry, soutěže, kreslení na téma zvířata známá i neznámá.
Cvičení s hudbou.
4.10. Světový den zvířat - jak se staráme o zvířata doma i ve volné přírodě.
Barevný podzim - výtvarná soutěž.
Strašidla a skřítkové - vytváření postaviček z různorodých materiálů.
11.11. Svatý Martin - zvyky a tradice.
Zajímavosti ze světa - četba z encyklopedií, knih a časopisů.
Vyrábíme kalendář školní družiny z prací dětí.
Hraní skupinových her - rozvíjení vzájemných vztahů, individuality, podpora sebevědomí.
Relaxace, poslech pohádek i četba na pokračování.
Sportování venku i v tělocvičně v závislosti na počasí.

ZIMA

Rodina, domov – besedy s dětmi, výtvarné zpracování.
Krmítka pro ptáčky z papíru.
Pravidla vybíjené, hry s pěnovým míčem.
České pohádky – poslech, vyprávění, kreslení, modelování.
Výrobky z alu fólie – reliéfy, závěsy, ryté obrázky.
Plnění úkolů z adventního kalendáře.
Mikuláš ve ŠD. Malování čertů a andělů různými technikami.
Soutěž o nejhezčího kapříka.
Těšíme se na Vánoce - výroba přáníček a ozdob na vánoční stromeček.
Vánoční zvyky a tradice. Zdobení stromečku, poslech a zpěv koled, dopis Ježíškovi.
Co dělají zvířátka v zimě- hry, kvízy a soutěže.
Netradiční šperky a ozdoby z těstovin, luštěnin i papíru.
Kreslení podle šablon.
Jednoduchá origami - skládání z papíru.
Strom plný dobrot pro kamarády ptáčky na školní zahradě.
Pexesový král a královna - soutěž.
Vtipnější vyhrává.
Sněhohrátky - zimní sportovní aktivity venku i v tělocvičně.
Zima nás baví - výtvarná společná koláž.
Zlatý slavíček - celodružinová soutěž ve zpěvu.
Karneval ve ŠD, výroba masek.
Beseda o městě Orlová - vědomostní testík.
Zimní výzdoba herny.
Turnaj v Člověče, nezlob se.
Umíme zacházet s penězi – beseda, výroba vlastních peněz, hra na obchod.
Naše tělo - základy 1.pomoci, prevence nemoci a úrazu, hygiena, zdravý životní styl.
Čím budu, až vyrostu - vyprávění, kreslení, scénky, pantomima.
Hry podporující rychlost, obratnost a postřeh.

JARO

Těšíme se na jaro - jarní výzdoba herny, výroba květin z papíru.
Vycházka do lesoparku - příroda se probouzí.
Knížka je můj kamarád - výstavka dětských knížek, ukázky prací ilustrátorů, kreslení nebo modelování oblíbené postavičky z knih.
Hra na básníky - hledání a doplňování rýmů.
Hry se slovy a písmeny.
Skládání puzzle.
Jarní úklid v herně, třídění stavebnic apod.
Voláme sluníčko – výtvarná soutěž.
Beseda o zdraví - výživa, pohyb, vhodný výběr aktivit.
BESIP – dopravní výchova hravě, bezpečně do školy.
Výtvarná soutěž s dopravní tematikou.
Den Země - výrobky z různých materiálů.
Co se mi líbí/nelíbí na místě, kde žiji.
Můžeme pomoci životnímu prostředí? - Beseda s dětmi.
Domečky pro skřítky.
Rallye v ŠD - soutěž s autíčky pro kluky i holčičky.
Velikonoční zvyky a tradice, výroba velikonočních ozdob a přání.
Den matek - výroba přání pro maminky, drobného dárku.
Závody na koloběžkách na terase školy.
Malování na chodníku.
Netradiční sportování.
Módní přehlídka ve školní družině.
Pyžamový den.
Vycházka do okolí - pořádek a čistota prostředí, ve kterém žijeme.
Květinové dny -výstavka květin v ŠD, poznávání rostlin, vázání kytic, koláže, písničky, kvízy.
Skupinové hry v hernách i venku.
Děti se baví navzájem.
Retrohry.

LÉTO

Den dětí v ŠD - sportovní odpoledne se soutěžemi na školní zahradě.
Švihadlová princezna, kuličkový král - není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.
Turnaj ve vybíjené.
Léto je tady, těšíme se na prázdniny.
Moje ideální prázdniny- beseda, kreslení.
Proměny vody v přírodě.
Do Afriky (popř. jiného světadílu) – kultura, tance, šperky apod.
„Piknik“ na školní zahradě.
Celodenní výlet.
Míčové hry na terase školy.
Rozloučení se ŠD, hodnocení celoroční práce s dětmi.

Náměty z plánu práce využíváme a přizpůsobujeme dané situaci, počasí, zájmu dětí a aktuálním potřebám. Spolupracujeme s třídními učitelkami dětí. Celoročně soutěžíme o družinokačky a následně losujeme odměny za ně, kreslíme obrázky do družinového kalendáře. Čteme knihy na pokračování, hrajeme hry ke zlepšení slovní zásoby dětí, trénujeme paměť, postřeh a soustředění zábavnou formou. Spolupracujeme s MěDDM, s MěDK, knihovnou. Navštěvujeme akce Muzea Těšínska.

v Orlové dne 31. 8. 2018

Zpracovala Irena Hajnalová, vedoucí vychovatelka

Copyright © 2008 ZŠ U Kapličky 959, Orlová - Lutyně. webdesign Tomáš PiprekX-STUDIO.cz