Plán práce školní družiny
na rok 2016/2017
ZÁŘÍ

BOZ v ŠD, dodržování bezpečnostních předpisů, seznámení s řádem a režimem ŠD, provozní porada vychovatelek.
Školní družina, jedna rodina - seznámení se s dětmi, orientace ve škole a okolí.
Základy hygieny a stolování, režim školní jídelny.
Zapojení prvňáčků do kolektivu. Pohybové a seznamovací hry a jejich pravidla.
Pexeso, nové stolní a společenské hry -pravidla Výtvarné zpracování zážitků z prázdnin.
Pobyt na terase a zahradě školy, míčové hry. Začíná podzim - vycházka do lesa, pozorování změn v přírodě, přírodovědná soutěž.
Učíme se jednoduchá říkadla, zpíváme pro radost

ŘÍJEN

Tvoření z přírodních materiálů. Naučná stezka -zodpovídání přírodovědných otázek, sběr přírodnin a práce s nimi. Výroba dekoračních svítidel z dýní. Strašidla v ŠD - Halloween.
Modelování ovoce a zeleniny. Plody z naší zahrádky - výstavka spojená s ochutnávkou.
Výroba bramborových ježků. Týden se zvířátky-hry, soutěže, kreslení na téma zvířata známá i neznámá. Závodění v tělocvičně školy, cvičení s hudbou.
Návštěva knihovny. Procházka po městě.
4. 10. Světový den zvířat - jak se staráme o zvířata doma i ve volné přírodě

LISTOPAD

Soutěž o nejhezčího draka. Barevný podzim - výtvarná soutěž. Vycházky do blízkého okolí spojené s pozorováním přírody. Strašidla a skřítkové - vytváření postaviček z různorodých materiálů.
11.11. Svatý Martin - zvyky a tradice.
Zajímavosti ze světa - četba z encyklopedií, knih a časopisů. Výtvarné práce k podzimní výzdobě herny.
Hraní skupinových her -rozvíjení vzájemných vztahů, individuality, podpora sebevědomí.
Relaxace, poslech pohádek i četba na pokračování.
Sportování venku i v tělocvičně v závislosti na počasí.

PROSINEC

Krmítka pro ptáčky z papíru. Pravidla vybíjené, hry s pěnovým míčem.
Mikuláš ve ŠD. Malování čertů a andělů různými technikami. Soutěž o nejhezčího kapříka z vizovického těsta.
Těšíme se na Vánoce - výroba přáníček a ozdob na vánoční stromeček. Vánoční zvyky a tradice. Zdobení stromečku, poslech a zpěv koled, dopis Ježíškovi.
Návštěva vánoční výstavy v MěDK, procházka městem.
Divadlo v ŠD. Závodivé hry v tělocvičně.

LEDEN

Dárečky pro budoucí prvňáčky k zápisu. Jednoduchá origami - skládání z papíru. Strom plný dobrot pro kamarády ptáčky na školní zahradě. Pexesový král a královna – soutěž.
Zima nás baví - výtvarná společná koláž. Zlatý slavíček celodružinová soutěž ve zpěvu.
Karneval ve ŠD - výroba masek.
Beseda o městě Orlová - vědomostní testík.
Sportování v tělocvičně, pravidla nových her, závody ve družstvech, míčové hry.
Hry na sněhu, stavění sněhuláků.

ÚNOR

Máme rádi pohádky - poslech, dramatizace, kresba pohád. postav, modelování.
Turnaj v Člověče, nezlob se.
Sněhový sochař - stavby ze sněhu. Bobování na školní zahradě dle počasí.
Naše tělo - základy 1.pomoci, prevence nemoci a úrazu, hygiena, zdravý životní styl.
Ukaž, co umíš - děti se baví navzájem - celodružinová akce.
Čím budu, až vyrostu - vyprávění, kreslení, scénky.
Míčové hra, závody ve družstvech ve školní tělocvičně.
Hry podporující rychlost, obratnost a postřeh.

BŘEZEN

Těšíme se na jaro - jarní výzdoba herny, výroba květin z papíru.
Vycházka do lesoparku - příroda se probouzí.
Knížka je můj kamarád - výstavka dětských knížek, ukázky prací ilustrátorů, kreslení nebo modelování oblíbené postavičky z knih. Hra na básníky - hledání a doplňování rýmů.v Soutěž s liter. tematikou.
Skládání puzzle. Jarní úklid v herně, třídění stavebnic apod. Skupinová práce – stavíme město z papírových krabic.

DUBEN

Beseda o zdraví - výživa, pohyb, vhodný výběr aktivit.
Den Země - výrobky z různých materiálů. Co se mi líbí/nelíbí na místě, kde žiji? Můžeme pomoci životnímu prostředí? - Beseda s dětmi.
Kluci, pozor, červená - výtvarná soutěž s dopravní tematikou.
Vycházka do lesa -poznávání stromů i dalších rostlin. Míčové hry.
Rallye v ŠD - soutěž s autíčky pro kluky i holčičky. Velikonoční zvyky a tradice, výroba vel. ozdob a přání. Návštěva velikonoční výstavy v MěDK.

KVĚTEN

Den matek - výroba přání pro maminky, drobného dárku.
Závody na koloběžkách na terase školy.
Malování na chodníku. Netradiční sportování.
Módní přehlídka ve školní družině.
Vycházka do okolí - pořádek a čistota prostředí, ve kterém žijeme.
Čím budu – povídání, pantomima, výtvarné ztvárnění tématu.
Výstavka květin v ŠD Skupinové hry v hernách i venku.

ČERVEN

Den dětí v ŠD - sportovní odpoledne se soutěžemi na školní zahradě.
Švihadlová princezna, kuličkový král - není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.
Léto je tady, těšíme se na prázdniny. Moje ideální prázdniny-beseda, kreslení.
„Piknik“ na školní zahradě.
Míčové hry na terase školy. Rozloučení se ŠD, hodnocení celoroční práce s dětmi.

Celoročně soutěžíme o družinokačky a následně losujeme odměny za ně,kreslíme obrázky do družinového kalendáře. Spolupracujeme s MěDDM, s MěDK, knihovnou. Navštěvujeme akce Muzea Těšínska.

v Orlové dne 31. 8. 2016

Zpracovala Irena Hajnalová, vedoucí vychovatelka

Copyright © 2008 ZŠ U Kapličky 959, Orlová - Lutyně. webdesign Tomáš PiprekX-STUDIO.cz