Školní družina
Vedoucí školní družiny:
Irena HAJNALOVÁ

Vychovatelky:
Klára HURÁČOVÁ
Lenka TOMEČKOVÁ


Pracovní doba: 6:00 hod - 16:30 hod

Úplata: 150.00 Kč / měsíc

Telefon: 596 511 093 (sekretariát ZŠ)

V letošním školním roce 2017/2018 má školní družina 3 oddělení.


Na školní rok 2017/18 činí úplata 150,- Kč na měsíc. Vybírat budeme 750,- Kč na 1. pololetí u zápisu do ŠD a na 2. pololetí rovněž 750,- Kč v posledním lednovém týdnu 2017. Žádáme zákonné zástupce o dodržování termínů platby za pobyt dítěte ve ŠD.

Rozmístění tříd

1. oddělení: Lenka Tomečková - 1. B, 2. A, 2. C,

2.oddělení: Irena Hajnalová - 1. C, 3. A, 3. B, 4. A

3. oddělení: Klára Huráčová - 1. A, 2. B, 4. B, 5.B,INFORMACE O PROVOZU ŠD


- děti ji navštěvují před a po skončení vyučování, provoz je tento školní rok 6:00 - 16:30 hodin
- přihlašují se formou zápisu do ŠD, úplata za pobyt dítěte je 150,-Kč na měsíc
- obědy se platí převodem z účtu, informace u vedoucí stravování, tel. číslo 596 511 377
- pobyt dítěte je závazný, provoz a činnost není možné narušovat dřívějším odchodem, děti je možné vyzvedávat v 14:00, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30
- děti mají ve ŠD možnost pestrého vyžití - tělocvična, cvičná kuchyně, počítače, ...
- děti si přinesou do ŠD kapesníčky, toaletní papír, převlečení v označené tašce (není nutno), lepidlo, šťávu k zajištění pitného režimu

Copyright © 2008 ZŠ U Kapličky 959, Orlová - Lutyně. webdesign Tomáš PiprekX-STUDIO.cz