Vítejte na stránkách ZŠ U Kapličky 959,
Orlová - Lutyně
Plánované akce

Jarní sběrová akce
probíhá od 20. března do 21. dubna 2017. Svázané balíčky papíru odevzdejte před vyučováním u šaten určené službě. Šetřte přírodu!

Spolupráce.
ZŠ U Kapličky spolupracuje s Ostravskou univerzitou >> Informace <<

Anglický tábor
Informační leták o možnostech využití slev letních táborů s výukou anglického jazyka >> INFORMACE <<

UPOZORNĚNÍ! Pokud nebudou fungovat telefony (pevná linka) je nutno odhlašovat obědy e- mailem nebo na mobil vedoucí kuchyně - 739 615 091. Obědy nelze odhlašovat formou SMS. Omlouvání žáků pro nemoc - 731 570 318.

ZÁPIS DO 1. TŘÍD se bude letos konat až 20. a 21. 4. 2017. Bližší informace a přihláška budou zveřejněny později.

Na naší škole pracuje speciální pedagog. Aby mohl pracovat ve třídách, musí rodiče podepsat generální souhlas s jeho prací. Znění tohoto souhlasu naleznete >> ZDE <<

Máte dítě, kterému by pomohl pobyt v léčebně? Máte možnost odléčit své dítě v Metylovicích. >> Informace <<

Seznam žáků 1. tříd pro školní rok 2016/2017
>> PDF <<

Seznam pomůcek pro žáky 1. tříd pro školní rok 2016/2017
>> PDF <<

Žádost o přijetí k povinné školní docházce pro školní rok 2016/2017
>> PDF << >> MS Word <<


Prevence sociálně patologických jevů

Minimální preventivní program 2016/2017 >> PDF <<

Minimální preventivní program 2016/2017 >> MS WORD <<

Mapa pomoci >> PDF <<


Aktuality

Vernisáž paní Jarky Rybové
>> Informace <<
>> Fotogalerie <<

Dne 10. 3. 2017 se naše žákyně Alenka Krepková zúčastnila semifinále mezinárodní soutěže ve zpěvu a postoupila do finále
>> Informace <<
>> Fotogalerie <<

Ve čtvrtek 2. 3. 2017 se někteří žáci zúčastnili městského kola v recitaci
>> Informace <<
>> Fotogalerie <<

Dne 16. 2. 2017 proběhlo školní kolo ve zpěvu
>> Informace <<
>> Fotogalerie <<

Dne 14. 2. 2017 proběhlo školní kolo recitační soutěže >> Fotogalerie <<

Dne 10. 2. 2017 se žáci naší školy zúčastnili městského kola ve šplhu
>> Informace <<

Druhý úkol „Recyklohraní“ pro školní rok 2016/2017 >> Informace << >> Fotogalerie <<

Dne 22. 12. 2016 se konala Vánoční laťka
>> Informace <<

Dne 21. 12. 2016 se žáci naší školy zúčastnili školního kola biologické olympiády
>> Informace <<

Dne 20. 12. 2016 naši školu navštívily zaměstnankyně marketingového oddělení firmy The Candy Plus v Petřvaldě >> Informace << >> Fotogalerie <<

V prosinci opět vystupovalo Divadélko pod Kapličkou >> Informace <<

Ve škole pracuje kroužek keramiky, který vedou zkušené paní učitelky. Děti zde vyrábějí různé dárečky nejen na vánoce. >> Fotogalerie <<

9. 12. 2016 si žáci 6. B vyzkoušeli v MUZEU TĚŠÍNSKA vyzdobit své baňky a ověřit si vědomosti v zábavném kvízu. >> Informace << >> Fotogalerie <<

Příjemné čekání na vánoce si žáci 5. A třídy zpříjemnili vytvořením adventního kalendáře. >> Informace << >> Fotogalerie <<
Žácí 5.A třídy se také zapojili do soutěže o nejhezčí betlém. Do práce se pustili s nadšení plni očekávání blížících se vánoc. >> Fotogalerie <<

Dne 23. 11. 2016 se starší žáci zúčastnili Městského kola ve florbalu. V nabité konkurenci devíti týmu obsadili nádherné 3. místo a se ctí se vypořádali s heslem: "FAIR PLAY". Děkujeme všem sportovcům za VZORNOU reprezentaci školy. >> Fotogalerie <<

Družstvo našich deváťáků se dne 22. 11.2016 v soutěži "Co vím a co dovedu" umístilo na pěkném pátém místě. Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. >> Fotogalerie <<

V pondělí 21. 11. 2016 jsme měli ve škole hasiče. Řekli nám něco o své práci a také jak se máme chovat v krizových situacích. Moc se nám to líbilo. >> Fotogalerie <<

V pondělí 14. listopadu se na škole uskutečnila beseda Tonda Obal na cestách. >> Informace << >> Fotogalerie <<

Ve čtvrtek 10. listopadu navštívili žáci 8. a 9. ročníků SŠ Dakol, aby si prohlédli učebny a získali informace o učebních oborech a vyzkoušeli si různé profese. >> Fotogalerie <<

V pondělí 7. listopadu čtyři chlapci z 8. ročníku jeli do ZOO v Ostravě, aby zde soutěžili >> Informace << >> Fotogalerie <<

V pondělí 7. listopadu navštívili žáci 9. A Úřad práce v Karviné. >> Informace << >> Fotogalerie <<

V pátek 4. listopadu navštívili žáci naší školy "Výstavu spolkové a klubové činnosti" v DKMO. >> Informace << >> Fotogalerie <<

V pátek 21. října se žáci 6. B zúčastnili akce, kterou si pro mladší žáky připravily pracovnice Muzea Těšínska. Výtvarná halloweenská dílna jim umožnila vyrobit si vlněného pavouka. I když někteří pavoučci respekt vůbec nebudili, akce byla vydařená a všem se líbila. >> Fotogalerie <<

Dne 17.10.2016 proběhlo školní kolo PŘÍRODOVĚDNÉHO KLOKANA. >> Informace <<


Akce ve školním roce 2015/2016

V pátek 29. 4. 2016 proběhla na naší škole soutěž "Talent Kapličky". >> Fotogalerie << >> Informace <<

V pátek 22. 4. 2016 se žáci 7. A v rámci Dne Země zúčastnili soutěže na téma „Život v podzemí“. >> Informace <<

13. 4. 2016 se konalo okresní kolo biologické olympiády. Lucie Laštůvková z 8. A úspěšně reprezentovala naši školu. >> Informace <<

Recyklohraní - v letošním roce se žáci naší školy opět zapojili do akce a sbírali cenné body. >> Informace << >> Práce žáků <<

Od 4. 4. do 14. 4. 2016 proběhla ŠKOLA V PŘÍRODĚ. >> Informace << >> Fotogalerie <<

Dne 1.4.2016 proběhlo školní kolo Pythagoriády. >> Informace <<

Dne 23.3.2016 proběhlo školní kolo matematické soutěže KLOKAN. >> Informace <<

Dne 12.2.2016 proběhlo městské kolo ve šplhu. >> Informace << >> Fotogalerie <<

Dne 4.2.2016 proběhlo školní kolo pěvecké soutěže. >> Informace << >> Fotogalerie <<

2. a 3. února 2016 se vybraní žáci 2. stupně zúčastnili exkurze na SOU Dakol. >> Informace << >> Fotogalerie <<

Dne 26.1.2016 proběhlo školní kolo recitační soutěže. >> Informace << >> Fotogalerie <<

Dne 7.1.2016 proběhlo školní kolo Biologické olympiády. >> Informace << >> Fotogalerie <<

Dne 15.12.2015 proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce. >> Informace <<

V roce 2015 se naše škola zapojila do projektu ministerstva školství-Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti. >> Fotogalerie <<
>> Informace <<

Divadélko pod Kapličkou vystoupilo s novou pohádkou Sněhová královna nejen ve škole, ale také v domovech pro seniory >> Fotogalerie1 << >> Fotogalerie2 <<
>> Video << >> Informace <<

Dne 9.12.2015 se žáci 2. A a 2. B zúčastnili akce pod názvem Vánoce na dědině.
>> Fotogalerie << >> Informace <<

8. 12.2015 navštívili naši deváťáci opět děti v mateřské škole. Tentokrát si s nimi hráli, vyráběli ozdoby a přáníčka. Všem se to moc líbilo. >> Fotogalerie <<

V pátek 4. 12. patřila škola andělům a čertům. Žáci devátých tříd si zahráli na Mikuláše, anděly a čerty a nadělovali svým mladším spolužákům, ale také dětem v mateřské škole.
>> Fotogalerie <<

Dne 3. 12. 2015 se v ZUŠ J. R. Míši Orlová – Poruba konala slavnostní vernisáž, na které byly vystaveny práce účastníků XXI. ročníku výtvarné soutěže Svět dětské duše. Naše žákyně 6. B byly úspěšné. >> Fotogalerie << >> Informace <<

Dne 25. 11. 2015 se žáci 6. tříd zúčastnili workshopu v Muzeu Těšínska. Pracovnice muzea si pro ně připravily slámu a učily je vyrábět slaměné vánoční ozdoby. Hotové výrobky si mohli odnést domů >> Fotogalerie <<

Dne 12. 11. 2015 se vybraní žáci devátých ročníků zúčastnili soutěže "Co vím, co dovedu", která se konala na Gymnáziu v Orlové a obsadili hezké 3. místo >> Fotogalerie <<

Dne 11. 11. 2015 žáci 7.B a 9. A. se zúčastnili soutěže v ZOO Ostrava >> Fotogalerie <<
>> Informace <<

Dne 3. 11. 2015 žáci 8. ročníků navštívili Městskou knihovnu v Orlové a zhlédli humorné představení s názvem Legenda V + W aneb Příběh Osvobozeného divadla >> Fotogalerie <<
>> Informace <<

Dne 14. 10. 2015 se uskutečnilo školní kolo Přírodovědného klokana. >> Informace <<
>> Fotogalerie <<

V září a říjnu škola plnila další úkol v soutěži RECYKLOHRANÍ tentokrát na téma "Kam s ním"
>> Fotogalerie << >> Informace <<

Dne 9. října 2015 se žáci 4. a 5. ročníků zúčastnili zábavně naučné akce Tony Obala "Barevný den" >> Fotogalerie <<

Dne 16. 9. 2015 se na našem hřišti konala tradiční Zátopkova štafeta. Naše škola se umístila na pěkném třetím místě. >> Informace << >> Fotogalerie <<


Akce leden-červen 2015

18. června 2015 vybraní žáci 9. ročníku navštívili MŠ Okružní, aby zde pomohli při organizaci dopravní soutěže. >> Fotogalerie <<

Na přelomu května a června kreslili žáci 4. až 7. ročníku v hodinách ICT obrázky na téma "Moje ideální prázdniny". Práce byly rozděleny do dvou kategorii a ty nejzdařilejší si můžete prohlednout. Práce žáků 4. a 5. ročníku >> Fotogalerie << a práce žáků 6. a 7. ročhíku >> Fotogalerie <<

17. 6. 2015 navštívili žáci 1. ročníku hrad ve Starém Jičíně. Viděli zde mnoho zajímavých věcí a některé činnosti si mohli i vyzkoušet. >> Fotogalerie << >> Informace <<

8. 6. 2015 se žáci 1. stupně zúčastnili atletického trojboje >> Informace <<

Pátek 29. 5. 2015 byl pro všechny žáky školy trochu jiný. Vyrazili do lesoparku a plnili různé úkoly. >> Fotogalerie << >> Informace <<

27. května 2015 opět navštívili žáci devátých ročníků děti v mateřské škole >> Fotogalerie <<

5. května 2015 navštívili žáci devátých a osmých ročníků Darkovičky a koncentrační tábor Osvětim >> Fotogalerie << >> Informace <<

20. - 30. 4. trávili žáci 4. a 5. tříd ve Škole v přírodě v obci Bílá v Beskydech >> Fotogalerie << >> Informace <<

Ve čtvrtek 23. 4. 2015 navštívili naši školu předškoláci z MŠ Okružní, aby si za pomoci žáků 9. ročníku vyzkoušeli výukové programy. >> Fotogalerie <<

V pátek 17. 4. 2015 se konala v tělocvičně akce "Bezpečně na bruslích". Žáci 2. až 5. ročníku se dověděli přímo od Policie ČR, jak jezdit na kolečkových bruslích bezpečně. >> Fotogalerie << >> Informace <<

Dne 16. 4. 2015 se budoucí prvňáčci znovu podívali do školy a vyzkoušeli si práci na počítači. >> Fotogalerie <<

Dne 10. 4. 2015 proběhla v rámci projektu "Ovoce a zelenina do škol" na naší škole pro žáky 1. stupně zábavná akce. >> Fotogalerie <<

Dne 1. 4. 2015 proběhlo na naší škole hned několik akcí. Pro 8. ročník byla připravena beseda s právníkem >> Fotogalerie << >> Informace << , deváté ročníky navštívili MŠ, kde spolu s dětmi připravovali velikonoce, ale také si spolu hráli >> Fotogalerie << a v ne poslední řadě se konal už 4. ročník soutěže Talent Kapličky >> Fotogalerie << >> Fotogalerie - vyhodnocení << >> Vyhodnocení <<

Dne 30. 3. 2015 se konalo městské kolo ve vybíjené dívek. Nás reprezentovala starší děvčata a obsadila 3. místo >> Fotogalerie <<

Dne 26. 3. 2015 se žáci 6., 7. a 8. tříd zúčastnili matematické soutěže Pythagoriáda. Celkem soutěžilo 36 žáků. Úspěšný řešitel byl Lukáš Chrastina z 8. B. >> Fotogalerie <<

Dne 26. 3. 2015 se žáci 1., 2. a 3. tříd zúčastnili akce „Soutěžíme na ledě s HC Orlová“. >> Informace << >> Fotogalerie <<

25. 3. se žáci naší školy zúčastnili vědomostní přírodovědné soutěže „VELKÁ CENA ZOO“ . >> Informace << >> Fotogalerie <<

V pátek 20. 3. 2015 se konal na GOA Orlová 6. ročník soutěže „Orlová očima školáků“. Tentokrát žáci vytvářeli prezentace na téma Orlová a okolí v číslech. V této soutěži jsme měli svého zástupce. Jan Foltýn reprezentoval naši školu se ctí a získal 2. místo. >> Fotogalerie <<

20. 3. 2015 se uskutečnila na škole matematická soutěž KLOKAN. Jako každý rok i letos si žáci 2. až 9. tříd mohli vyzkoušet své matematické vědomosti a dovednosti. >> Informace << >> Fotogalerie <<

Dne 17. 3. navštívili žáci 2. B třídy Muzeum Těšínska, kde pro ně byl připraven jarní workshop. >> Fotogalerie << >> Informace <<

Dne 17. 3. 2015 si budoucí prvňáčci už potřetí vyzkoušeli jaké je to ve škole. Tentokrát si procvičili zrakové vnímání a paměť. >> Fotogalerie << Při druhém setkání 4. 3. vyráběli v keramice sluníčka >> Fotogalerie << >> Informace <<

11. března 2015 se na Gymnáziu a Obchodní akademii v Orlové konala matematická soutěž MATES. Naše škola získala dvě první místa, jedno druhé a jedno třetí místo. >> Informace <<

Dne 11.2.2015 proběhlo v učebně přírodopisu školní kolo biologické olympiády v kategorii D pro šesté a sedmé ročníky. Letošním tématem je „Život stromů“. Celkem se tohoto kola zúčastnilo sedm žáků. >> Informace << >> Fotogalerie <<

10. 2. 2015 se zúčastnili žáci naší školy městského kola ve šplhu. Patrik Olos ve své kategorii zvítězil, Nicolas Kristen, Mirek Kolář a Barbora Milková se umístili na 3. místě. >> Informace << >> Fotogalerie <<

4. 2. 2015 se žáci 1. - 9. ročníků zúčastnili školního kola pěvecké soutěže >> Informace << >> Fotogalerie <<

Během měsíce ledna opět naši žáci plnili úkol vyhlášený v rámci projektu „Recyklohraní“ a to pod názvem „black out“. Úkolu se zhostila třída 5.A pod vedením paní učitelky Simony Káňové. >> Informace << >> Fotogalerie <<

28. ledna 2015 se konala recitační soutěž pro žáky 1. - 9. ročníků.
>> Informace <<

11. - 16. ledna 2015 žáci 7. - 9. ročníků absolvovali lyžařský výchovně vzdělávací zájezd v Horní Bečvě. >> Fotogalerie <<

Dne 7. 1. 2015 navštívily naše 1. třídy děti z MŠ Okružní a vyzkoušely si vyučovací hodinu českého jazyka a matematiky. >> Fotogalerie <<

6. ledna 2015 se konala pro žáky 8. a 9. ročníků olympiáda z českého jazyka.
>> Informace <<

Divadélko slaví 10. výročí. >> Informace << Jako každoročně vystoupilo divadélko také v domovech pro seniory. >> Fotogalerie1 << >> Fotogalerie2 <<


Informace o škole

Základní škola U Kapličky se nachází v centru Orlové-Lutyně, kde byl
v září 1982 zahájen její provoz.
Je úplnou základní školou s kapacitou 700 žáků.
Součástí školy je školní družina a školní jídelna.

Škola vyučuje žáky podle vzdělávacích programů:

ŠVP ZV, Škola svobody, samostatnosti a spolupráce

Na 1. stupni jsou do výuky zařazovány prvky daltonského školství.
Od 1. ročníku se ve škole vyučuje anglický jazyk.

Při škole působí školní poradenské pracoviště ve složení speciální pedagog, výchovný poradce a metodik prevence, kteří jsou zde každodenně k dispozici žákům i rodičům.

Do základního vybavení patří dvě počítačové učebny, multimediální pro žáky 2. stupně, daltonská učebna pro žáky 1. stupně, tři jazykové učebny, učebna přírodních věd, hudební sál, cvičná kuchyně, tělocvična, posilovna atd.

Pro volný čas žáků je připraveno mnoho zájmových útvarů s různým zaměřením – jazykový, přírodovědný, počítačový, keramický, logopedický apod.

Každoročně probíhá příprava žáků k přijímacím zkouškám na střední školu, a to z matematiky a českého jazyka.Ve vyhrazených odpoledních hodinách mají žáci volný přístup na internet.

Základní škola v rámci poskytování co nejširšího vzdělávání spolupracuje s mnoha dalšími subjekty, jako je např. Divadlo loutek v Ostravě, Těšínské divadlo, Městská knihovna v Orlové, Dům dětí a mládeže v Orlové, Střední škola Dakol a další.

Naše škola je zapojena do výzvy EU peníze školám.

Naše škola se zapojila do sběru víček na pomoc pro Zdeničku. Více informací na webové strance: http://zdenicka-dmo.webnode.cz/Naše škola

Copyright © 2008 ZŠ U Kapličky 959, Orlová - Lutyně. webdesign Tomáš PiprekX-STUDIO.cz